Ford Club Sweden

Ford Club Sweden (http://www.fordclubsweden.se/forum/index.php)
-   Banträffar, utställningar och evenemang (http://www.fordclubsweden.se/forum/forumdisplay.php?f=23)
-   -   Inbjudan: Banträff på Mantorp Park den 26:e maj 2019 (http://www.fordclubsweden.se/forum/showthread.php?t=88181)

RickardEM 2019-05-09 09:38

Inbjudan: Banträff på Mantorp Park den 26:e maj 2019
 
1 bifogad(e) fil(er)
Hej!

Söndagen den 26:e maj är det äntligen dags för årets första banträff! :)
Det är som vanligt Mantorp Park (strax norr om Mjölby) som är först ut och det är Honda Performance Club (HPC) som är ansvarig arrangör för denna mycket uppskattade träff.

Besiktningsprotokollet finns bifogat längre ner, skriv gärna ut och fyll i det i förhand så sparar vi tid vid incheckningen! :)

Läs igenom följande:
Regler och rekommendationer vid Ford Club Swedens banträffar. LÄNK
Ford Club Swedens flaggvaktsutbildning. LÄNK
SMA Motorsportförsäkring. LÄNK
Information på Rejsa.nu om Mantorp Park. LÄNK

Kostnader:
- Utöver medlemskap i Ford Club Sweden (LÄNK) och SMA Motorsportförsäkring (engångslicens kan tecknas på plats), så tillkommer endast en banträffsavgift på 500 SEK per bil (LÄNK).
- Medlemskap går att teckna på plats (300 SEK). Ta gärna med en ifylld medlemsblankett (LÄNK) eller fyll i medlemsansökan på vår hemsida (LÄNK) för att snabba på insläppet till depån.

Vi ser helst att betalning sker med Swish (123 666 18 88), vill ni betala med kontanter så ta då med jämna pengar. Det går naturligtvis att betala både medlemskap och banträffsavgiften i förskott. :)

Varmt välkomna till en av årets höjdpunkter!

\Rickard

Citat:

Inbjudan: Banträff på Mantorp Park den 26:e maj 2019
Välkommen till Honda Performance Club's banträff på Mantorp Park, söndagen den 25 Maj 2019!
Grindarna öppnas kl 07:00 och förarmöte kl 09:00, så var där i tid.

Detta arrangemang ger dig som medlem i någon av samarbetsklubbarna möjlighet att få prova på bankörning på en av Sveriges absolut roligaste banor, Mantorp Park. Arrangör för denna banträff är Honda Performance Club, i samarbete med Ford Club Sweden och Opel Club Sweden. För allas säkerhet och trevnad bör/ska du vara insatt i nedanstående information. Eventuell överträdelse kan resultera i avstängning från banan.

Kontaktpersoner under dagen:
• Banchef Marcus Eisenhut 0709-397986
• Stf Banchef Mattias Bågenholm 0707-300215

Regler, rekommendationer och uppmaningar:
OBS! För att få deltaga på denna banträff så måste du respektera/uppfylla alla de regler som fastställts nedan.

Föraren:
• Inneha körkort utfärdat av Transportstyrelsen.
• Betalat eventuella medlems och startavgifter.
• Inneha en giltig personlig SMA-försäkring.
• Medverkat i förarmötet/säkerhetsgenomgången klockan 09:00.
• Anmält dig till minst ett (1) flaggvaktspass.
• Bruka en enligt Honda Performance Club’s regler godkänd bil (se nedan).
• Använda godkänd hjälm och heltäckande bomullskläder. Lägsta krav på säkerhetsutrustning är godkänd hjälm och heltäckande bomullskläder (t.ex t-shirt, shorts och övriga icke-heltäckande kläder är förbjudet!). Handskar (ej mekanikermodell) rekommenderas.

Fordonet:
• Bilen skall vara ”gatgodkänd”, dvs. den skall vara registrerad, skattad, försäkrad, påställd, samt genomgått godkänd årlig kontrollbesiktning hos Svensk Bilprovning (nordiska bilar är tillåtna om det kan intygas att bilen är besiktad och godkänd i hemlandet).
• Bilen måste gå igenom den allmänna genomgång/besiktning som görs i samband med bandagens incheckning. Besiktningspapper alternativt utdrag från Transportstyrelsen som påvisar att bilen är ”gatgodkänd” måste då kunna uppvisas.
• Rejsbilar med vagnbok är tillåtna men samma besiktningskrav som övriga bilar gäller, den skall alltså vara godkänd för gata.
• Tak/sufflett uppfällt och godkänt rundslagningsskydd krävs för alla öppna bilar.
• I de fall där föreningen inte styrs av sina egna stadgar, så regleras en specifik bils märkestillhörighet av vad som står i dess registreringsbevis.
Bilens ljudnivå får ej överskrida 95 dB. Ljudnivå över 95 dB ger körförbud!
• Bromsvätskan bör nyligen vara bytt. Bromsvätskans kokpunkt får ej understiga 200 grader.
• Bromssystemet får ej innehålla några som helst brister.
• Bilens samtliga rutor skall vara helt stängda under körning.
• Bilen får ej innehålla lösa delar som kan skada eller distrahera föraren under körning (t.ex lösa burkar, reservhjul med mera). Filmutrustning är tillåtet att använda under alla pass, men endast under förutsättning att den är monterad på ett säkert sätt och inte kan distrahera eller påverka chaufför och/eller passagerare på något sätt. All hantering av filmutrustningen (start, stopp, justering etc.) skall ske utanför banan!
• Läckage från bilen ger körförbud tills läckaget är åtgärdat. Kolla olja, vatten och bränsle innan samt efter ditt körpass.
• Endast ”gatgodkända” däck är tillåtet, dvs. inte slicks eller andra egenhändigt skurna däck!

Passagerare:
• Passageraren skall ha fyllt 15 år.
• Passageraren skall inneha en personlig SMA-försäkring. Om passageraren är under 18 år så krävs målsmans närvaro alternativt en fullmakt som godkänner tecknande av försäkringen.
• Passagerare, bortsett från eventuella medåkande instruktörer, är endast tillåtet i grupp A1 och A2.
• Passageraren skall deltagit på förarmöte som hålls klockan 09:00.
• Passagerare ska uppfylla samma krav på personlig utrustning som föraren, dvs. godkänd hjälm och heltäckande bomullskläder.

På banan:
• Detta är INTE en tävling, utan förarutveckling. Kör med förstånd! Tidtagning är endast tillåtet i klass B.
• Dina standardbromsar är oftast dåliga. Dessa orkar endast behålla en jämn bromskraft under ett par varv. Märker du av nedsatt bromsförmåga, kör då av banan och kyl av bromsarna genom ett par kilometers lugn landsvägskörning.
• Dina standarddäck är oftast dåliga! Dessa överhettar snabbt vid hårdare körning. Vid minsta tecken på överhettning, kyl av dem på samma sätt som vid bromskylning (se ovan).
• Bevaka vattentemperatur, oljetemperatur och oljetryck (för de bilar som har denna möjlighet) under körning. Avbryt pågående körning om något verkar onormalt .
• Bilen ska minst ha sina positionsljus tända ute på banan.
• Blinkers skall alltid användas för att signalera att bakomvarande bil kan köra om!
• Använd insidan av huvudet! Utsätt inte dina vänner för onödig fara. Var tydlig i din körning, dvs. använd blinkers och släpp förbi snabbare bilar. Gör säkra omkörningar, helst på raksträckorna. Långsammare bilar måste släppa om snabbare bilar. Håll då förslagsvis till höger och signalera med blinkers.
• Använda dina backspeglar!
• Vid avkörning från banan måste du signalera och hålla till den sidan du skall köra av. Signalera minst 2 kurvor innan avfarten till depån.
• Respektera alla flaggsignaler! GUL = fara/hinder, RÖD = avsluta pågående körpass, SVART = Du ska/måste köra av banan omedelbart och kontakta huvudpostering för information.

Flaggvakter:
• Du måste infinna dig vid utpekad plats i depån minst 10 minuter innan ditt pass börjar.
• Vi ser mycket strängt på att du ”missar” ditt flaggpass. Kan du inte komma i tid så är det DITT ansvar att se till att det finns en ersättare tillgänglig. Utebliven inställelse kommer att bestraffas!
• Försäkra dig om komradions funktion.
• Svartflagga de bilar du anser sänker säkerhetsnivån betydligt.
• Vid en olycka måste du genast meddela resterande flaggvakter genom komradion.
• Vid olycka, stå kvar och varna andra bilar med rätt flagga. Spring inte fram förrän du kan göra detta utan fara.

OBS! Depåvakt har rätt att vägra bilar tillträde om det anses nödvändigt för att upprätthålla rätt säkerhetsnivå!

Klassindelning:
• Under förmiddagen (klockan 10:00 – 13:00) så körs tre introduktionspass, kallat Grupp Intro, på vardera 20 min.
• I Grupp A1 och Grupp A2 så är en passagerare tillåtet, men tidtagning är förbjudet. Passageraren skall uppfylla alla punkter angivna under rubriken Passagerare. Din grupptillhörighet (A1 eller A2) tilldelas i samband med morgonens incheckning / besiktning.
• I Grupp B så är individuell tidtagning tillåtet, men passagerare förbjudet. Eventuell tidtagningsutrustning måste sitta fast ordentligt. Observera att det fortfarande inte är frågan om någon tävling, utan förarutveckling! Eventuellt ”rejsbeteende" kommer att resultera i svartflagg.
• Alla deltagande bilar kommer vid besiktning/incheckning att märkas med klasstillhörighet. Denna är bindande och går inte att ändra utan huvudposteringens medgivande.

Program:
07:45 – 08:45 => Incheckning/besiktning (kom i tid för att undvika köer)
09:00 – 09:30 => Förarmöte/säkerhetsgenomgång (Obligatorisk närvaro för alla förare och passagerare!)
09:30 - 09:50 => Följevarv (Omkörning STRÄNGT förbjuden!)
10:00 - 10:20 => Pass 1, "Grupp Intro"
10:20 - 10:40 => Pass 2, "Grupp A1/A2"
10:40 - 11:00 => Pass 3, "Grupp B"
11:00 - 11:20 => Pass 4, "Grupp Intro"
11:20 - 11:40 => Pass 5, "Grupp A1/A2"
11:40 - 12:00 => Pass 6, "Grupp B"
12:00 - 12:20 => Pass 7, "Grupp Intro"
12:20 - 12:40 => Pass 8, "Grupp A1/A2"
12:40 - 13:00 => Pass 9, "Grupp B"
13:00 - 13:20 => Pass 10, "Grupp A1"
13:20 - 13:40 => Pass 11, "Grupp A2"
13:40 - 14:00 => Pass 12, "Grupp B"
14:00 - 14:20 => Pass 13, "Grupp A1"
14:20 - 14:40 => Pass 14, "Grupp A2"
14:40 - 15:00 => Pass 15, "Grupp B"
15:00 - 15:20 => Pass 16, "Grupp A1"
15:20 - 15:40 => Pass 17, "Grupp A2"
15:40 - 16:00 => Pass 18, "Grupp B"
16:00 - 16:20 => Pass 19, "Grupp A1"
16:20 - 16:40 => Pass 20, "Grupp A2"
16:40 - 17:00 => Pass 21, "Grupp B"

Programmet är dynamiskt och beroende på tillgänglighet och efterfrågan kan denna komma att justeras.
Hoppas att du får en riktigt trevlig upplevelse tillsammans med oss på Mantorp Park.

Varmt välkommen!

OBS! Glöm inte SMA försäkringen!
Nytt för i år är att INGA engångslicenser kommer gå att köpas på plats. Detta löser ni själva i er dator eller mobil och visar upp för kansliet när du bekräftar att du betalat för körningen (checkar in).

SMA engångslicens: http://www.smalic.se/mobiltelefon/
Tävlingsnamn: "Hondaklubben Trackday"
Tävlingsgren: "Trackday"
Datum: 2019-05-26

SMA årslicens: http://www.smalic.se/forare/
\Rickard

RickardEM 2019-05-09 09:39

Observera detta, i år så säljs inga SMA-licenser på plats utan det skaffas enkelt med mobilen på plats eller innan träffen. :)

Citat:

OBS! Glöm inte SMA försäkringen!
Nytt för i år är att INGA engångslicenser kommer gå att köpas på plats. Detta löser ni själva i er dator eller mobil och visar upp för kansliet när du bekräftar att du betalat för körningen (checkar in).

SMA engångslicens: http://www.smalic.se/mobiltelefon/
Tävlingsnamn: "Hondaklubben Trackday"
Tävlingsgren: "Trackday"
Datum: 2019-05-26

SMA årslicens: http://www.smalic.se/forare/

RickardEM 2019-05-09 09:40

Kommer och kör:

1: Rickard R (RickardEM) Ka
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
10:

Järnkaminen 2019-05-09 10:18

Kommer och kör:

1: Rickard R (RickardEM) Ka
2: Johan (Järnkaminen) Fiesta ST180.
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
10:

sebbanboy14 2019-05-09 10:41

Finns de tillgång till tidtagning?


Skickat från min iPhone med Tapatalk

RickardEM 2019-05-09 11:04

Citat:

Ursprungligen postat av sebbanboy14 (Inlägg 639349)
Finns de tillgång till tidtagning?


Skickat från min iPhone med Tapatalk

Brukar köra med RaceChrono på telefonen, finns ingen "riktig" tidtagningsutrustning att låna på plats vad jag vet.

\Rickard

davve d 2019-05-09 12:43

Kommer och kör:

1: Rickard R (RickardEM) Ka
2: Johan (Järnkaminen) Fiesta ST180.
3: David W (davve d) Focus RS
4:
5:
6:
7:
8:
9:
10:

MalZon 2019-05-09 13:01

Hmm, kanske dags för lite söndagsåkning igen.. :rolleyes:

Mvh Jonas

Daniel666 2019-05-09 15:59

Kommer och kör:

1: Rickard R (RickardEM) Ka
2: Johan (Järnkaminen) Fiesta ST180.
3: David W (davve d) Focus RS
4: Daniel (Daniel666) Fiesta ST200 (till 99% säkert att jag kommer)
5:
6:
7:
8:
9:
10:

cossiepatrick 2019-05-09 16:59

Citat:

Ursprungligen postat av Daniel666 (Inlägg 639362)
Kommer och kör:

1: Rickard R (RickardEM) Ka
2: Johan (Järnkaminen) Fiesta ST180.
3: David W (davve d) Focus RS
4: Daniel (Daniel666) Fiesta ST200 (till 99% säkert att jag kommer)
5:
6:
7:
8:
9:
10:

Riktigt kul att du är tebax, får du me dig bror din me?

zowix 2019-05-09 17:53

Kommer och kör:

1: Rickard R (RickardEM) Ka
2: Johan (Järnkaminen) Fiesta ST180.
3: David W (davve d) Focus RS
4: Daniel (Daniel666) Fiesta ST200 (till 99% säkert att jag kommer)
5: Björn B (zowix) Fiesta ST 180
6:
7:
8:
9:
10:

Övernattning bokat på Scandic Väst i Linköping. Så om nå fler tänkte sova över i närheten skulle det va kul att umgås lite lördagskväll :)

nextuz 2019-05-09 20:18

Vi har en bil och är två förare.
Båda ska ha SMA.

Ska vi även ha var sitt medlemskap i Ford Club Sweden?

davve d 2019-05-09 20:26

Citat:

Ursprungligen postat av nextuz (Inlägg 639371)
Vi har en bil och är två förare.
Båda ska ha SMA.

Ska vi även ha var sitt medlemskap i Ford Club Sweden?

Honda säljer inga licenser på plats i år men det gör ni enkelt i telefonen eller teckna en helårs för 550kr på SMA:s hemsida om det blir fler körningar. Se post #2.

Banavgiften är per bil och varje förare behöver ett varsitt medlemsskap.

MalZon 2019-05-10 09:38

Helårs SMA fixat :cool:

Mvh Jonas

Maria 2019-05-11 19:58

Kommer och kör:

1: Rickard R (RickardEM) Ka
2: Johan (Järnkaminen) Fiesta ST180.
3: David W (davve d) Focus RS
4: Daniel (Daniel666) Fiesta ST200 (till 99% säkert att jag kommer)
5: Björn B (zowix) Fiesta ST 180
6: Maria Fiesta ST
7:
8:
9:
10:


Alla tider är GMT +1. Klockan är nu 12:08.

Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Svensk översättning av: Anders Pettersson