Ford Club Sweden

 

Gå tillbaka   Ford Club Sweden > Ford Club Sweden - Forum > Banträffar, utställningar och evenemang

Visa resultat för omröstning: Jag kommer...
...och kör/tittar och vill gärna ha någonstans att sova. 8 36.36%
...och kör/tittar, men fixar boende på egen hand. 4 18.18%
...tyvärr inte denna gång. 10 45.45%
Antal röster: 22. Du får inte rösta i den här omröstningen

Svara
 
Ämnesverktyg Visningsalternativ
Gammal 2010-05-31, 16:09   #1
Focus RS
Registered User
 
Medlemsdatum: sep 2003
Namn: Per-Anders G
Från: Karlstad
Kör: Ford
Medlemsnummer: 3
Inlägg: 10 138

Validerad annonsör

Focus RS +5000 Alla känner apan...Focus RS +5000 Alla känner apan...Focus RS +5000 Alla känner apan...Focus RS +5000 Alla känner apan...Focus RS +5000 Alla känner apan...Focus RS +5000 Alla känner apan...Focus RS +5000 Alla känner apan...Focus RS +5000 Alla känner apan...Focus RS +5000 Alla känner apan...Focus RS +5000 Alla känner apan...Focus RS +5000 Alla känner apan...
Inbjudan: FCS Bilsport Superstage på Emmaboda flygbana den 12-13 juni

Hej!

Lördagen och söndagen den 12-13 juni är det äntligen dags för FORD CLUB SWEDEN's tvådagarsträff på Emmaboda flygbana. På programmet så står Bilsport Superstage, grillfest och en massa biltjôt.

+ + =

Plats:
• Emmaboda flygplats (karta)

Hålltider:
08:00 – 09:00 => Grindarna låses upp klockan åtta, så då kör vi insläpp med betalning av eventuella start- och medlemsavgifter, samt fordonsbesiktning.(kom i tid för att undvika köer)
09:00 – 12:00 => Bilsport Superstage
12:00 - 13:00 => Lunch. Körning förbjuden!
13:00 – 17:00 => Bilsport Superstage
18:00 - 08:00 => Depå tystnad råder, vilket innebär förbud mot varmkörning eller annat motorbuller.Varmt välkomna!

Boende:
• För Er som vill ha någonstans att sova natten mellan fredag/lördag och lördag/söndag så finns det lediga sängplatser på Moshults vandrarhem som ligger i närheten av flygfältet. En sängplats kostar 160kr och frukost finns att få för 50kr. Bokning görs på telefon 0471 - 450 12 eller info@moshultsvandrarhem.com. Kom ihåg att ta med Er sänglinnen!

Grillfest:
• På kvällen mellan lördag och söndag så kommer det, i anslutning till boendet på Moshults vandrarhem, att finnas möjlighet att grilla och umgås. Så se till att ladda kylväskan med något gott att lägga på grillen och kanske något kallt/blött att dricka...

Funktionärer:
• Under dagen så kommer ett par personer att behövas som funktionärer. Detta utses på plats och alla deltagare förväntas dela på detta arbete.

Kostnader:
• Utöver medlemskap i Ford Club Sweden och SMA Motorsportförsäkring, så tillkommer endast en startavgift á 300kr per dag.
• Medlemskap går att teckna på plats. Var snälla och ta då med jämna pengar (300 SEK) och ifylld medlemsblankett (LÄNK) för att snabba på/förenkla det hela.

Anmälan:
• Antalet tillgängliga platser/bilar är begränsat till 25 st per dag och det är först till kvarn som gäller. Anmälan görs via PM till mig och jag kommer att uppdatera nedanstående anmälningslista allt eftersom jag får in Er anmälan (aktuellt klockslag på Erat PM:et gäller). Från och med onsdagen den 10 juni så är Er anmälan bindande, dvs. oavsett om Ni kommer eller inte så är Ni skyldiga att erlägga aktuell startavgift (á 300kr). Vid stort intresse så kommer en reservlista att upprättas för att göra det hela så rättvist som möjligt...


Regler, rekommendationer och uppmaningar:

Föraren:
• Inneha körkort utfärdat av Transportstyrelsen.
• Betalat eventuella medlems och startavgifter.
• Inneha en giltlig personlig SMA-försäkring.
• Bruka en enligt Ford Club Sweden godkänd bil för Superstage (se nedan).
• Använda godkänd hjälm och heltäckande bomullskläder. Lägsta krav på säkerhetsutrustning är godkänd hjälm och heltäckande bomullskläder (t.ex t-shirt, shorts med mera är förbjudet!).

Fordonet:
• Bilen måste gå igenom den allmänna genomgång/besiktning som görs i samband med incheckning/registrering under morgonen.
• Tak/sufflett uppfällt och godkänt rundslagningsskydd krävs för alla öppna bilar.
• Bilens ljudnivå får ej överskrida 95 dB. Ljudnivå över 95 dB ger körförbud!
• Bromsvätskan bör nyligen vara bytt. Bromsvätskans kokpunkt får ej understiga 200 grader.
• Bromssystemet får ej innehålla några som helst brister.
• Bilens samtliga rutor skall vara helt stängda.
• Bilen får ej innehålla lösa delar som kan skada eller distrahera föraren under körning (t.ex lösa burkar, reservhjul med mera). Filmutrustning är tillåtet att använda, men endast under förutsättning att den är monterad på ett säkert sätt och inte kan distrahera eller påverka chaufför och/eller passagerare på något sätt. All hantering av filmutrustningen (start, stopp, justering etc.) skall ske innan start!
• Läckage från bilen ger körförbud tills läckaget är åtgärdat. Kolla regelbundet olja, vatten och bränsle, både innan och efter körning.
"Slicks" är tillåtet vid torrt väglag. Vid regn/väta gäller "gatgodkända" däck.
• Öka däckstrycket 0,5-1 kg jämfört ordinarie "gattryck".

Passagerare:
• Passageraren skall ha fyllt 15 år.
• Passageraren skall inneha en personlig SMA-försäkring. Om passageraren är under 18 år så krävs målsmans närvaro alternativt en fullmakt som godkänner tecknande av försäkringen.
• Passagerare ska uppfylla samma krav på personlig utrustning som föraren, dvs. godkänd hjälm och heltäckande bomullskläder.

På banan:
• Eventuell buskörning medför direkt avstängning. Punkt slut!

Varmt välkomna!/Mvh Per-Anders, ordförande/banträffsansvarig FORD CLUB SWEDEN.ANMÄLNINGSLISTA

Lördagen den 12 juni
 1. Hampus "Skinkis" W
 2. Tobias "Tobias" M
 3. Linus "Johansson" J
 4. Peter "Nemesis_se" O
 5. Tobias "kamikaze" S [SSI]
 6. Carl "Challe" S [SSI]
 7. Christian "Andersson" Andersson [SSI]
 8. Mikke "Mikke" [SSI]

Söndagen den 13 juni
 1. Hampus "Skinkis" W
 2. Tobias "Tobias" M
 3. Christian "C" L
 4. Elisabeth "Lizzie" S
 5. Petter "Fast Ford" W [BETALAT]
 6. Christian "Tyrann" R
 7. Simon "Keller" K
 8. Sandra "SandrisGT" R
 9. Peter "Nemesis_se" O
 10. Tobias "kamikaze" S [SSI]
 11. Carl "Challe" S [SSI]Viktig information som alla deltagare skall känna till

Citat:
Tider för vilka hyran avses
Hyresgästen har enligt detta kontrakt tillträde till Emmaboda Flygbana den eller de dagar hyran avser mellan 08.00 – 18.00. Körning på motorbanan är tillåten mellan 09.00 – 12.00
13.00 – 17.00

Hyresvillkor
• Om inte annat avtalats äger Hyresgästen ej rätt att upplåta banan för publika arrangemang vid hyrestillfället.
• Om Hyresgästen avser att uppbära avgifter från andra deltagare i den verksamhet som hyrestillfället avser ska detta meddelas Ägaren och ingå i överenskommelsen enligt detta avtal.
• Hyresgästen har ansvaret för samtliga besökare inom området och dess säkerhet. Hyresgästen har rätt att avvisa ej behöriga besökare.
• Hyresgästens verksamhet sker på egen risk och Ägaren kan inte ställas till ansvar för skador av något slag, materiella eller andra, som kan uppstå till följd av Hyresgästens verksamhet.
• Det åligger Hyresgästen att tillse att såväl egna deltagare som eventuella gäster/besökare och i förekommande fall publik ej kommer till skada. Ägaren kan oavsett detta avbryta Hyresgästens verksamhet om det föreligger uppenbar risk för skador som här sagts.
• Hyresgästen ansvarar för att samtliga deltagare i arrangemanget får ta del av denna information.
• Hyresgästen är ansvarig och ersättningsskyldig för eventuella skador som uppkommer på anläggningen och material som ingår i hyran. Hyresgästen är skyldig att omedelbart meddela Ägaren vid uppkommen skada på anläggningen eller material.
• Hyresgästen ansvarar för att eventuella oljeläckage eller motsvarande saneras.
• Tidningen Bilsport förbehåller sig rätten att redaktionellt bevaka arrangemanget om inget annat avtals.
• Hyresgästen ska ovillkorligen till Ägaren anmäla alla incidenter som inträffar under arrangemanget.
• I hyran ingår tillgång till tidtagningsutrustning samt ett materialsläp med utrustning för första hjälpen, brandsläckare och saneringsmaterial
• Hyresgästen är ansvarig för att anläggningen efter hyrestidens slut lämnas städad och iordningställd. Om detta inte är gjort har Ägaren rätt i att efterhand debitera Hyresgästen de kostnader som uppstår för städning och iordningställande.
• Ljudmätning kommer att ske under hela dagen och fordon som överskrider nivån 95 dbA kommer att avisas från banan.

Miljöansvar
Verksamheten på Emmaboda flygbana är klassad enl. bilaga med kod 92:30 i förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd i miljöbalken. Verksamheten har anmälningsplikt till Bygg- och miljönämnden i Emmaboda kommun. Tillsynsmyndighet är Bygg- och miljönämnden i Emmaboda kommun. Verksamhetsbeskrivningen reglerar bl.a. när och under vilka tider verksamheten får bedrivas och hur mycket ljudemotion verksamheten får släppa ut. Till verksamhetsbeskrivningen är kopplat ett kontrollprogram för "egenkontroll" av miljö. D v s Ägaren - själv i första hand har skyldighet att kontrollera att verksamheten bedrivs enligt verksamhetsbeskrivningen. Försummelse av Ägaren att genomföra kontrollen och vidtaga åtgärder om verksamheten bryter eller riskerar att bryta mot tillståndet, innebär att tillsynsmyndigheten kan besluta om att lämna händelsen till åtalsprövning.

Tillåten ljudemotion Från verksamheten
Ljudnivån i de mätpunkter som finns i banans omgivning (vid boendefastigheter) får under normal daglig verksamhet inte överstiga 60 decibal.

Enligt tillsynsmyndighetens direktiv skall överskridande av tillåten bullernivå alltid leda till att verksamheten omedelbart stoppas. Om det finns risk för överskridande genom en viss verksamhet, skall denna inte tillåtas.

För att klara de krav som ställs på ägaren, görs ljudmätningar av fordonen statiskt och under körning på banan. Mätningen sker enligt av tillsynsmyndigheten uppsatt kontrollprogram.

HÖGSTA TILLÅTNA VÄRDE I KONTROLLPUNKT VID FÖRBIFART
Fast mätpunkt vid banan 95 decibel (dBA fast response). Överskridanden av förbifartsvärden medför omedelbart stopp för det eller de fordon som överskrider och körförbud intill dess att ljuddämpningen åtgärdats så att tillåtet värde kan hållas. Kan det/de överskridande fordonen ej omedelbart identifieras stoppas pågående verksamhet helt. Ägaren har enligt tillsynsmyndigheten oavvislig skyldighet att vidta dessa åtgärder. Ingen reducering av hyrkostnaden medges i fall då angivna ljudnivåer inte kan innehållas av Hyraren.

Före kl 08.00 och efter kl 18.00 råder, om inget annat sägs, depåtystnad. Depåtystnad innebär förbud mot varmkörning eller annat motorbuller.

Miljöfarligt avfall
Hyresgästen förbinder sig att från anläggningen avlägsna spillolja och annat miljöfarligt avfall. Detta gäller även däck, dunkar oljefat samt kemikaliekärl.

Flygverksamhet
Viss flygtrafik kan förekomma i form av enstaka start och landningar. Känd sådan verksamhet avtalas i förväg med Hyraren. Om flygtrafik som inte är känd i förväg blir aktuell, överenskommes om denna i varje enskilt fall. Om flygverksamheten då inkräktar på den pågående verksamheten ges tidskompensation i motsvarande omfattning
Focus RS är inte uppkopplad   Svara med citat
Gammal 2010-05-31, 16:28   #2
Skinkis
Skinkan Rejsing
 
Skinkiss avatar
 
Medlemsdatum: jul 2005
Namn: Hampus Wallengren
Från: Western Australia
Kör: så det ryker!
Yrke: CSN-beroende
Inlägg: 4 109

Validerad annonsör

Skinkis +5000 Alla känner apan...Skinkis +5000 Alla känner apan...Skinkis +5000 Alla känner apan...Skinkis +5000 Alla känner apan...Skinkis +5000 Alla känner apan...Skinkis +5000 Alla känner apan...Skinkis +5000 Alla känner apan...Skinkis +5000 Alla känner apan...Skinkis +5000 Alla känner apan...Skinkis +5000 Alla känner apan...Skinkis +5000 Alla känner apan...
Jag är först ut!! Wohoo!
__________________

Holden Commodore VL Turbo -86
Skinkis är inte uppkopplad   Svara med citat
Gammal 2010-05-31, 16:33   #3
Cossie Nicke
Cosworth Nörd
 
Medlemsdatum: aug 2003
Namn: Niklas Eriksson
Från: Saltsjö Boo
Kör: Barnvagn, cosworth rwd & 9-5 Aero
Yrke: Säljare
Inlägg: 2 249

Validerad annonsör

Cossie Nicke +500 En bra kamratCossie Nicke +500 En bra kamratCossie Nicke +500 En bra kamratCossie Nicke +500 En bra kamratCossie Nicke +500 En bra kamratCossie Nicke +500 En bra kamrat
Skicka ett meddelande via ICQ till Cossie Nicke
Jag vill komma men kan inte första dagen, kanske kan komma ner på kvällen/natten den 12:e, går det?
__________________
Tack till TG Racing, Turbocenter, BGM, Svensk Kurirfrakt AB
www.Allbildelar.se
Cossie Nicke är inte uppkopplad   Svara med citat
Gammal 2010-05-31, 16:41   #4
root
Medlem
 
roots avatar
 
Medlemsdatum: jan 2009
Namn: Ulf Skogström
Från: Karlstad
Kör: Focus RS mk3 -16, Focus RS mk2 -09, Volvo 855 -94
Yrke: Skriver kod
Medlemsnummer: 21
Inlägg: 689

Validerad annonsör

root +1500 Omtyckt av allaroot +1500 Omtyckt av allaroot +1500 Omtyckt av allaroot +1500 Omtyckt av allaroot +1500 Omtyckt av allaroot +1500 Omtyckt av allaroot +1500 Omtyckt av allaroot +1500 Omtyckt av allaroot +1500 Omtyckt av allaroot +1500 Omtyckt av allaroot +1500 Omtyckt av alla
Jag vill!! Men beror ju på om biljävel är färdig tills dess...
root är inte uppkopplad   Svara med citat
Gammal 2010-05-31, 16:42   #5
Tobias
Registered User
 
Tobiass avatar
 
Medlemsdatum: aug 2008
Namn: Tobias Mårtensson
Från: Halmstad
Kör: Focus RS mk1
Yrke: Ford
Inlägg: 103

Validerad annonsör

Tobias +500 En bra kamratTobias +500 En bra kamratTobias +500 En bra kamratTobias +500 En bra kamratTobias +500 En bra kamratTobias +500 En bra kamrat
Tälta?
Tobias är inte uppkopplad   Svara med citat
Gammal 2010-05-31, 16:47   #6
Martin
Cosworth Hoarder
 
Martins avatar
 
Medlemsdatum: aug 2003
Namn: Martin Malmsten
Från: Halmstad
Kör: Cosworth
Medlemsnummer: 54
Inlägg: 5 641

Validerad annonsör

Martin +2500 Bäst i test!Martin +2500 Bäst i test!Martin +2500 Bäst i test!Martin +2500 Bäst i test!Martin +2500 Bäst i test!Martin +2500 Bäst i test!Martin +2500 Bäst i test!Martin +2500 Bäst i test!Martin +2500 Bäst i test!Martin +2500 Bäst i test!Martin +2500 Bäst i test!
Skicka ett meddelande via MSN till Martin Skicka ett meddelande via Skype™ till Martin
LÄr ju försöka ta mig dit..
__________________
Tel: 070-6677112

Escort Cosworth-94
Sierra Cosworth 4x4 -90
Martin är inte uppkopplad   Svara med citat
Gammal 2010-05-31, 17:31   #7
Skinkis
Skinkan Rejsing
 
Skinkiss avatar
 
Medlemsdatum: jul 2005
Namn: Hampus Wallengren
Från: Western Australia
Kör: så det ryker!
Yrke: CSN-beroende
Inlägg: 4 109

Validerad annonsör

Skinkis +5000 Alla känner apan...Skinkis +5000 Alla känner apan...Skinkis +5000 Alla känner apan...Skinkis +5000 Alla känner apan...Skinkis +5000 Alla känner apan...Skinkis +5000 Alla känner apan...Skinkis +5000 Alla känner apan...Skinkis +5000 Alla känner apan...Skinkis +5000 Alla känner apan...Skinkis +5000 Alla känner apan...Skinkis +5000 Alla känner apan...
Citat:
Ursprungligen postat av Tobias Visa inlägg
Tälta?
Gick in och tjuvkika hos SSI, de brukar ta in på ett vandrarhem i närheten...
Kunde ju kanske vara ngt för oss med? En riktig säng och en dusch är aldrig fel...
__________________

Holden Commodore VL Turbo -86
Skinkis är inte uppkopplad   Svara med citat
Gammal 2010-05-31, 18:00   #8
Papillon
Fordlös
 
Papillons avatar
 
Medlemsdatum: aug 2003
Namn: Johan
Från: Malmö
Kör: Audi A4 Ts -07
Inlägg: 2 954


Papillon +750 En som alla känner tillPapillon +750 En som alla känner tillPapillon +750 En som alla känner tillPapillon +750 En som alla känner tillPapillon +750 En som alla känner tillPapillon +750 En som alla känner tillPapillon +750 En som alla känner tillPapillon +750 En som alla känner till
Jag hade tänkt kika förbi på söndagen om bilen hinner bli mappad, är bilsport med båda dagarna?
__________________
//Johan
Papillon är inte uppkopplad   Svara med citat
Gammal 2010-05-31, 19:59   #9
Keller
Styrelse
 
Kellers avatar
 
Medlemsdatum: aug 2003
Namn: Simon Keller
Från: Sjöbo
Kör: Probe GT, Focus ST250, P100
Yrke: Reservdelsförsäljning FordStore/Hedbergs Bil
Medlemsnummer: 190
Inlägg: 8 884

Validerad annonsör

Keller +1000 Omtänksam och pålitligKeller +1000 Omtänksam och pålitligKeller +1000 Omtänksam och pålitligKeller +1000 Omtänksam och pålitligKeller +1000 Omtänksam och pålitligKeller +1000 Omtänksam och pålitligKeller +1000 Omtänksam och pålitligKeller +1000 Omtänksam och pålitligKeller +1000 Omtänksam och pålitlig
Skicka ett meddelande via MSN till Keller
Jag och Sandra kör upp på lördag eftermiddag när hon slutat jobba. Så boende för 3 st behövs!
__________________
/Keller

FORD CLUB SWEDEN – Ledamot och utställningsansvarig


Ford Focus ST250 -12 "eSTate"
Ford Probe 2,2 Turbo -92 "Hamster-Racing"
Ford P100 -90 "Pickis"
Keller är inte uppkopplad   Svara med citat
Gammal 2010-05-31, 20:23   #10
Daniel666
TEAM farsanRacing
 
Daniel666s avatar
 
Medlemsdatum: okt 2006
Namn: Daniel Schöneman
Från: Partille
Kör: Fiesta ST200 -17
Yrke: Volvotekniker
Medlemsnummer: 29
Inlägg: 1 362


Daniel666 +2500 Bäst i test!Daniel666 +2500 Bäst i test!Daniel666 +2500 Bäst i test!Daniel666 +2500 Bäst i test!Daniel666 +2500 Bäst i test!Daniel666 +2500 Bäst i test!Daniel666 +2500 Bäst i test!Daniel666 +2500 Bäst i test!Daniel666 +2500 Bäst i test!Daniel666 +2500 Bäst i test!Daniel666 +2500 Bäst i test!
Hmmm, jobbigt läge. Hur ska man göra, blev ju väldigt många mil bara denna helgen. Får fundera en stund till.
__________________
Fiesta ST200 -17
Fiesta Xr4 -06
Mondeo Ghia -96
Fiesta 1,1 -81
Daniel666 är inte uppkopplad   Svara med citat
Gammal 2010-05-31, 20:53   #11
SK Racing
Guest
 
Inlägg: n/a


Hrrm, jag får kanske damma av en Datsun o titta upp.
  Svara med citat
Gammal 2010-05-31, 20:56   #12
Focus RS
Registered User
 
Medlemsdatum: sep 2003
Namn: Per-Anders G
Från: Karlstad
Kör: Ford
Medlemsnummer: 3
Inlägg: 10 138

Validerad annonsör

Focus RS +5000 Alla känner apan...Focus RS +5000 Alla känner apan...Focus RS +5000 Alla känner apan...Focus RS +5000 Alla känner apan...Focus RS +5000 Alla känner apan...Focus RS +5000 Alla känner apan...Focus RS +5000 Alla känner apan...Focus RS +5000 Alla känner apan...Focus RS +5000 Alla känner apan...Focus RS +5000 Alla känner apan...Focus RS +5000 Alla känner apan...
Cossie Nicke:
- Ja, det går bra.

Tobias:
- Tälta kan man ju alltid göra, dock inte på flygfältet då det låses på kvällen.

Skinkis:
- Som sagt, det är ju lite det som är meningen med denna poll. Har ett par alternativ på G...

Papillon:
- Nej, Bilsport är inte inplanerade att vara med någon av dagarna. Men de har rättigheter att göra reportage om de vill...

/Per-Anders.
Focus RS är inte uppkopplad   Svara med citat
Gammal 2010-05-31, 21:11   #13
Fredin
Lord
 
Fredins avatar
 
Medlemsdatum: aug 2003
Namn: Daniel Fredin
Från: Hjo
Kör: Otroligt snabbt
Yrke: Volvo Mek
Medlemsnummer: 59
Inlägg: 2 107


Fredin +750 En som alla känner tillFredin +750 En som alla känner tillFredin +750 En som alla känner tillFredin +750 En som alla känner tillFredin +750 En som alla känner tillFredin +750 En som alla känner tillFredin +750 En som alla känner till
Hade tänkt ta med husvagn ner, men kan alltså inte vara på fältet. Hmmm, var ska vi ta vägen? Finns det inget bra ställe till oss?
__________________
4x4 Cossie -90 Time Attack
Emmaboda Superstage: 1.17.71
Kinnekulle: 54.51

*070-449 2884*
Fredin är inte uppkopplad   Svara med citat
Gammal 2010-05-31, 21:18   #14
Focus RS
Registered User
 
Medlemsdatum: sep 2003
Namn: Per-Anders G
Från: Karlstad
Kör: Ford
Medlemsnummer: 3
Inlägg: 10 138

Validerad annonsör

Focus RS +5000 Alla känner apan...Focus RS +5000 Alla känner apan...Focus RS +5000 Alla känner apan...Focus RS +5000 Alla känner apan...Focus RS +5000 Alla känner apan...Focus RS +5000 Alla känner apan...Focus RS +5000 Alla känner apan...Focus RS +5000 Alla känner apan...Focus RS +5000 Alla känner apan...Focus RS +5000 Alla känner apan...Focus RS +5000 Alla känner apan...
Citat:
Ursprungligen postat av Fredin Visa inlägg
Hade tänkt ta med husvagn ner, men kan alltså inte vara på fältet. Hmmm, var ska vi ta vägen? Finns det inget bra ställe till oss?
Nej, fältet får vi tyvärr inte vara på under natten. Ansvarig från Bilsport låser och öppnar grindarna. Men det borde väl finnas någon camping eller annan lämplig plats, utanför flygfältet, som man kan ställa upp husvagnen på. De alternativ jag kollar på är vandrarhem/värdshus kring Emmaboda, men som sagt, jag kommer med mer information om detta då jag fått lite mer information...
Focus RS är inte uppkopplad   Svara med citat
Gammal 2010-05-31, 21:53   #15
C
Registered User
 
Cs avatar
 
Medlemsdatum: jul 2003
Namn: Christian L
Från: Sverige
Kör: 458
Inlägg: 16 525

Validerad annonsör

C +1000 Omtänksam och pålitligC +1000 Omtänksam och pålitligC +1000 Omtänksam och pålitligC +1000 Omtänksam och pålitligC +1000 Omtänksam och pålitligC +1000 Omtänksam och pålitligC +1000 Omtänksam och pålitligC +1000 Omtänksam och pålitligC +1000 Omtänksam och pålitligC +1000 Omtänksam och pålitlig
Jag omformulerar Niklas fråga lite: går det att komma ungefär mitt på dagen på lördagen och även få köra de sista timmarna på lördagen?
__________________
Snabbare än Subarumicke i Superstsge.

X-ordis FMCS
C är inte uppkopplad   Svara med citat
Svara

Ämnesverktyg
Visningsalternativ

Regler för att posta
Du får inte posta nya ämnen
Du får inte posta svar
Du får inte posta bifogade filer
Du får inte redigera dina inlägg

BB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av

Forumhopp


Alla tider är GMT +1. Klockan är nu 22:41.


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
Svensk översättning av: Anders Pettersson