Sida 1 av 6

Inbjudan: FCS banträff på Mantorp Park den 1 maj 2010

Postat: fre apr 09, 2010 6:46 am
av Focus RS
Hej!

Den 1 maj är det äntligen dags för säsongens första banträff. Denna gång är det Mantorp Park (strax norr om Mjölby) som gäller och det är Honda Performance Club (HPC) som är ansvarig arrangör för denna mycket uppskattade träff.
Välkommen till Honda Performance Club's banträff på Mantorp Park, lördagen den 1 maj 2010!

Detta arrangemang ger dig som medlem i någon av samarbetsklubbarna möjlighet att få prova på bankörning på en av Sveriges absolut roligaste banor, Mantorp Park. Arrangör för denna banträff är Honda Performance Club, i samarbete med Ford Club Sweden, Peugeot Sport Club och Svenska Subaru Imprezaklubben.

För allas säkerhet och trevnad bör/ska du vara insatt i nedanstående information. Eventuell överträdelse kan resultera i avstängning från banan.

Kontaktpersoner under dagen:

• Banchef, Daniel Fernerö (Bongo): 0702 - 66 23 72

Inpassage till depån:

• Det kommer att finnas två köer in på depåområdet. Varje förening/klubb kommer att ha två funktionärer på plats som tar hand om sina respektive medlemmar. Av dessa får du mer information, samt har möjlighet att betala eventuella avgifter .

Kö 1: Honda Performance Club och Ford Club Sweden
Kö 2: Svenska Subaru Imprezaklubben och Peugeot Sport Club


Regler, rekommendationer och uppmaningar:

OBS! För att få deltaga på denna banträff så måste du respektera/uppfylla alla de regler som fastställts nedan.

Föraren:

• Inneha körkort utfärdat av Transportstyrelsen.
• Betalat eventuella medlems och startavgifter.
• Inneha en giltlig personlig SMA-försäkring.
• Medverkat i förarmötet/säkerhetsgenomgången klockan 09:00.
• Anmält dig till minst ett (1) flaggvaktspass.
• Bruka en enligt Honda Performance Club’s regler godkänd bil (se nedan).
• Använda godkänd hjälm och heltäckande bomullskläder. Lägsta krav på säkerhetsutrustning är godkänd hjälm och heltäckande bomullskläder (t.ex t-shirt, shorts med mera är förbjudet!).

Fordonet:

• Bilen skall vara "gatgodkänd", dvs. den skall vara registrerad, skattad, försäkrad, påställd, samt om så krävs, genomgått godkänd årlig kontrollbesiktning hos Svensk Bilprovning (nordiska bilar är tillåtna om det kan intygas att bilen är besiktad och godkänd i hemlandet). Kontroll hos Transportstyrelsen kommer att göras!
• Bilen måste gå igenom den allmänna genomgång/besiktning som görs i samband med bandagens incheckning. Besiktningspapper alternativt utdrag från Transportstyrelsen som påvisar att bilen är "gatgodkänd" måste då kunna uppvisas.
"Racebilar" (bilar med vagnbok) är ej tillåtna.
• Tak/sufflett uppfällt och godkänt rundslagningsskydd krävs för alla öppna bilar. Så kallade "open wheelers" är inte tillåtna!
• I de fall där föreningen inte styrs av sina egna stadgar, så regleras en specifik bils märkestillhörighet av vad som står i dess registreringsbevis.
• Bilens ljudnivå får ej överskrida 95 dB. Ljudnivå över 95 dB ger körförbud!
• Bromsvätskan bör nyligen vara bytt. Bromsvätskans kokpunkt får ej understiga 200 grader.
• Bromssystemet får ej innehålla några som helst brister.
• Bilens samtliga rutor skall vara helt stängda.
• Bilen får ej innehålla lösa delar som kan skada eller distrahera föraren under körning (t.ex lösa burkar, reservhjul med mera). Filmutrustning är tillåtet att använda under alla pass, men endast under förutsättning att den är monterad på ett säkert sätt och inte kan distrahera eller påverka chaufför och/eller passagerare på något sätt. All hantering av filmutrustningen (start, stopp, justering etc.) skall ske utanför banan!
• Läckage från bilen ger körförbud tills läckaget är åtgärdat. Kolla olja, vatten och bränsle innan samt efter ditt körpass.
• Endast "gatgodkända" däck är tillåtet, dvs. inte slicks eller andra egenhändigt skurna däck!
• Öka däckstrycket 0,5-1 kg jämfört ordinarie "gattryck".

Passagerare:

• Passageraren skall ha fyllt 15 år.
• Passageraren skall inneha en personlig SMA-försäkring. Om passageraren är under 18 år så krävs målsmans närvaro alternativt en fullmakt som godkänner tecknande av försäkringen.
• Passagerare, bortsett från eventuella medåkande instruktörer, är endast tillåtet i grupp A1 och A2.
• Passageraren skall deltagit på förarmöte som hålls klockan 09:00.
• Passagerare ska uppfylla samma krav på personlig utrustning som föraren, dvs. godkänd hjälm och heltäckande bomullskläder.

På banan:

• Detta är INTE en tävling, utan förarutveckling. Kör med förstånd! Tidtagning är endast tillåtet i klass B.
• Dina standardbromsar är oftast dåliga. Dessa orkar endast behålla en jämn bromskraft under ett par varv. Märker du av nedsatt bromsförmåga, kör då av banan och kyl av bromsarna genom ett par kilometers lugn landsvägskörning.
• Dina standarddäck är oftast dåliga! Dessa överhettar snabbt vid hårdare körning. Vid minsta tecken på överhettning, kyl av dem på samma sätt som vid bromskylning (se ovan).
• Bevaka vattentemperatur, oljetemperatur och oljetryck (för de bilar som har denna möjlighet) under körning. Avbryt pågående körning om något verkar onormalt .
• Bilen ska minst ha sina positionsljus tända ute på banan.
• Blinkers skall alltid användas för att signalera att bakomvarande bil kan köra om!
• Använd insidan av huvudet! Utsätt inte dina vänner för onödig fara. Var tydlig i din körning, dvs. använd blinkers och släpp förbi snabbare bilar. Gör säkra omkörningar, helst på raksträckorna. Långsammare bilar måste släppa om snabbare bilar. Håll då förslagsvis till höger och signalera med blinkers.
• Använda dina backspeglar!
• Vid avkörning från banan måste du signalera och hålla till den sidan du skall köra av. Signalera minst 2 kurvor innan avfarten till depån.
• Respektera alla flaggsignaler! GUL = fara/hinder, RÖD = avsluta pågående körpass, SVART = Du ska/måste köra av banan omedelbart och kontakta huvudpostering för information.

Flaggvakter:

• Du måste infinna dig vid utpekad plats i depån minst 10 minuter innan ditt pass börjar.
• Vi ser mycket strängt på att du "missar" ditt flaggpass. Kan du inte komma i tid så är det DITT ansvar att se till att det finns en ersättare tillgänglig. Utebliven inställelse kommer att bestraffas!
• Försäkra dig om komradions funktion.
• Svartflagga de bilar du anser sänker säkerhetsnivån betydligt.
• Vid en olycka måste du genast meddela resterande flaggvakter genom komradion.
• Vid olycka, stå kvar och varna andra bilar med rätt flagga. Spring inte fram förrän du kan göra detta utan fara.

OBS! Depåvakt har rätt att vägra bilar tillträde om det anses nödvändigt för att upprätthålla rätt säkerhetsnivå!

Klassindelning:

• Under förmiddagen (klockan 10:00 – 13:00) så körs tre introduktionspass, kallat Grupp Intro, på vardera 20 min. I denna klass är instruktör obligatoriskt och dessa utses av samarbetsklubbarna. Om chaufför och instruktör är överens så klassas föraren in i grupp A1/A2 för fortsatt körning under eftermiddagens pass.
• I Grupp A1 och Grupp A2 så är en passagerare tillåtet, men tidtagning är förbjudet. Passageraren skall uppfylla alla punkter angivna under rubriken Passagerare. Din grupptillhörighet (A1 eller A2) tilldelas i samband med morgonens incheckning / besiktning.
• I Grupp B så är individuell tidtagning tillåtet, men passagerare förbjudet. Eventuell tidtagningsutrustning måste sitta fast ordentligt. Observera att det fortfarande inte är frågan om någon tävling, utan förarutveckling! Eventuellt ”rejsbeteende" kommer att resultera i svartflagg.
• Alla deltagande bilar kommer vid besiktning/incheckning att märkas med klasstillhörighet. Denna är bindande och går inte att ändra utan banchefens tillåtelse.

Program:

07:45 – 08:45 => Incheckning/besiktning (kom i tid för att undvika köer)
09:00 – 09:30 => Förarmöte/säkerhetsgenomgång (Obligatorisk närvaro för alla förare och passagerare!)
09:30 - 09:50 => Följevarv (Omkörning STRÄNGT förbjuden!)
10:00 - 10:20 => Pass 1, "Grupp Intro"
10:20 - 10:40 => Pass 2, "Grupp A1/A2"
10:40 - 11:00 => Pass 3, "Grupp B"
11:00 - 11:20 => Pass 4, "Grupp Intro"
11:20 - 11:40 => Pass 5, "Grupp A1/A2"
11:40 - 12:00 => Pass 6, "Grupp B"
12:00 - 12:20 => Pass 7, "Grupp Intro"
12:20 - 12:40 => Pass 8, "Grupp A1/A2"
12:40 - 13:00 => Pass 9, "Grupp B"
13:00 - 13:20 => Pass 10, "Grupp A1"
13:20 - 13:40 => Pass 11, "Grupp A2"
13:40 - 14:00 => Pass 12, "Grupp B"
14:00 - 14:20 => Pass 13, "Grupp A1"
14:20 - 14:40 => Pass 14, "Grupp A2"
14:40 - 15:00 => Pass 15, "Grupp B"
15:00 - 15:20 => Pass 16, "Grupp A1"
15:20 - 15:40 => Pass 17, "Grupp A2"
15:40 - 16:00 => Pass 18, "Grupp B"
16:00 - 16:20 => Pass 19, "Grupp A1"
16:20 - 16:40 => Pass 20, "Grupp A2"
16:40 - 17:00 => Pass 21, "Grupp B"

Hoppas att du får en riktigt trevlig upplevelse tillsammans med oss på Mantorp Park.

Varmt välkommen!

:image224:

/Mvh Daniel "Bongo" Fernerö, banträffsansvarig Honda Performance Club.
Jag vill även passa på att påminna Er alla om att läsa igenom nedanstående trådar så att alla vet vad som gäller...

Regler och rekommendationer vid Ford Club Swedens banträffar

Ford Club Swedens flaggvaktsutbildning

SMA Motorsportförsäkring

Information på Rejsa.nu om Mantorp Park

Kostnader:
- Utöver medlemskap i Ford Club Sweden (LÄNK) och SMA Motorsportförsäkring, så tillkommer endast en banträffsavgift á 300 SEK (LÄNK)
- Medlemskap går att teckna på plats. Var snälla och ta då med jämna pengar (300 SEK) och ifylld medlemsblankett (LÄNK) för att snabba på insläppet till depån.

Boende/grillfest:
- För de som är sugna/intresserade på att slippa transportera sig långa sträckor under tidig lördagmorgon så finns det planer på att arrangera en övernattning med kombinerad grillfest och "biltjôt", på ett vandrarhem i närhet till banan.

Passa även på att svara i pollen ovan om Ni har tänkt att kommer eller inte. Tack! Och ja, det går att lägga röst på mer än en sak, t.ex köra och grilla... ;)

Varmt välkomna till en av årets höjdpunkter!

:image224:

/Per-Anders.

Postat: fre apr 09, 2010 8:13 am
av Daniel666
Äntligen närmar det sig :)

Postat: fre apr 09, 2010 6:25 pm
av need 4 speed
Jisses!!!! Tiden går fort.
Lär fan ut i garaget och försöka få ner bilen från pallbockarna :S

Postat: fre apr 09, 2010 8:52 pm
av davve d
Hinner inte få bilen färdig tills första maj men kommer nog och sparkar däck och tar en öl kvällen innan det är dags för högfartsaction på banan.

Postat: fre apr 09, 2010 9:17 pm
av farsan
davve d skrev:Hinner inte få bilen färdig tills första maj men kommer nog och sparkar däck och tar en öl kvällen innan det är dags för högfartsaction på banan.
Lutar åt samma här, fick ett argt samtal från Subaruklubbens ordförande idag.
Han hotade med diverse oanständigheter om vi inte dök upp o svingade en bägare:D

Postat: fre apr 09, 2010 9:48 pm
av davve d
farsan skrev:Lutar åt samma här, fick ett argt samtal från Subaruklubbens ordförande idag.
Han hotade med diverse oanständigheter om vi inte dök upp o svingade en bägare:D
Fordfolket är väl störst, bäst och vackrast?, så det är nog på sin plats att vi visar det:)

Postat: lör apr 10, 2010 8:50 am
av cossiepatrick
jag kommer nog,men utan forden

Postat: lör apr 10, 2010 12:36 pm
av sengstr
Bara man har fått bilen och hjälmen sin så kommer jag :)
Dock måste jag nog fixa en sma försäkring på plats :/ 150 kr kostade den för 1 tillfälle?

Nu har jag tecknat sma försäkring :)

Postat: sön apr 11, 2010 8:57 am
av vr00mfondel
Äntligen ska Cougarn få komma ut på banan!

Postat: tor apr 15, 2010 4:19 pm
av Focus RS
Så, då har jag uppdaterat förstaposten med en officiell inbjudan. Var snälla och läs igenom denna noggrant, då den innehåller en hel del nyheter inför säsong 2010.

Nu kör vi! :starter:

/Per-Anders.

Postat: tor apr 15, 2010 5:59 pm
av Tralla
Jag tror inte det står någonstans så..

Vad är egentligen "Grupp Intro"?

Skall alla "nya", vilket i praktiken är alla inför denna säsong eftersom upplägget är nytt, först köra det och därefter få en klass tilldelad sig (jämför med hur prosche klubben gör t.ex) eller är det något frivilligt om man känner man skulle ha nytta av att få köra med en instruktör?

Postat: tor apr 15, 2010 6:08 pm
av Focus RS
Tralla skrev:Skall alla "nya", vilket i praktiken är alla inför denna säsong eftersom upplägget är nytt, först köra det och därefter få en klass tilldelad sig (jämför med hur prosche klubben gör t.ex) eller är det något frivilligt om man känner man skulle ha nytta av att få köra med en instruktör?
Nej. Grupp Intro är en klass som ersätter gamla Lugna timmen. Detta är klassen för alla de som aldrig tidigare provat på bankörning och som vill få en introduktion till vad det hela innebär...

Alla Ni som tidigare kört bana och som känner Er bekväma bakom ratten kommer att köra i Grupp A1/A2, alternativt i Grupp B.

/Per-Anders.

Postat: fre apr 16, 2010 5:00 pm
av vr00mfondel
Blir det någon "riktig" anmälan till detta senare, eller är det bara att dyka upp? (Så man vet om man ska hålla koll på denna forumsdel eller inte)

Postat: mån apr 19, 2010 6:01 am
av Focus RS
vr00mfondel skrev:Blir det någon "riktig" anmälan till detta senare, eller är det bara att dyka upp? (Så man vet om man ska hålla koll på denna forumsdel eller inte)
Nej, det krävs ingen föranmälan till själva bandagen, utan det är bara att se till så att man uppfyller kritierierna för att få deltaga och sedan dyka upp någongång mellan 07:45 – 08:45 (absolut senast) om man vill köra.

Däremot så är det bra att hålla kolla på denna tråden ifall något dyker upp under tiden! ;)

Välkommen!

/Per-Anders.

Postat: mån apr 19, 2010 11:51 am
av Cossie Nicke
Blir inge åka för mig, har mappning 10:e maj. Dock kanske man kommer ner och är läktarproffs(som vanligt). ;)