Inbjudan: FCS Banträff Kinnekulle ring 4/9 2011

Avdelning för diskussioner kring kommande och genomförda banträffar, utställningar och evenemang.

Jag...

...kommer och kör på Kinnekulle Ring
13
68%
...kommer och tittar på Kinnekulle Ring
1
5%
...kan tyvärr inte komma
5
26%
 
Antal röster: 19

Användarvisningsbild
Daniel666
Legend
Inlägg: 1366
Blev medlem: tor okt 05, 2006 3:42 pm
Namn: Daniel Schöneman
Kör: Fiesta ST200 -17
Ort: Partille
Medlemsnummer: 29

Inbjudan: FCS Banträff Kinnekulle ring 4/9 2011

Inlägg av Daniel666 »

Ännu en banträff närmar sig, massa kul som händer nu :)

Inbjudan: Kinnekulle Ring 2011-09-04 by SSC
Välkommen till SSC:s banträff, söndagen den 4:e september på Kinnekulle Ring!!

Detta arrangemang ger dig möjlighet att få prova på bankörning på Kinnekulle Ring. Banan är belägen mellan Lidköping och Mariestad, strax norr om Götene och är en relativt kuperad och teknisk bana. Arrangör för denna banträff är Swedish Subaru Club forum (SSC) i samarbete med Ford Club Sweden, Honda Performance Club och Peugeot Sport Club.

För allas säkerhet och trevnad bör/ska du vara insatt i nedanstående information. Överträdelse kan resultera i avstängning från banan.

Kontaktpersoner under dagen:

Banchef: Magnus Berglin(Just Try), 0701655876
Stefan Söderberg (Steewe), 0736870644.


Inpassage till depån:
- Varje klubb kommer att ha två funktionärer som tar hand om sina respektive medlemmar. Av dessa får du mer information, samt har möjlighet att betala eventuella avgifter. Följ eventuell skyltning till rätt kö för respektive klubb.

OBS! För att få deltaga på denna banträff så måste du respektera/uppfylla alla de regler som fastställts nedan.

Föraren:

• Inneha körkort utfärdat av Transportstyrelsen.
• Betalat eventuella medlems och startavgifter.
• Inneha en giltlig personlig SMA-försäkring.
• Medverkat i förarmötet/säkerhetsgenomgången klockan 09:00.
• Anmält dig till minst ett (1) flaggvaktspass.
• Bruka en enligt SSC:s reglverk godkänd bil (se nedan).
• Använda godkänd hjälm och heltäckande bomullskläder. Lägsta krav på säkerhetsutrustning är godkänd hjälm och heltäckande bomullskläder (t.ex t-shirt, shorts med mera är förbjudet!).

Fordonet:

• Bilen skall vara "gatgodkänd", dvs. den skall vara registrerad, skattad, försäkrad, påställd, samt om så krävs, genomgått godkänd årlig kontrollbesiktning hos Svensk Bilprovning (nordiska bilar är tillåtna om det kan intygas att bilen är besiktad och godkänd i hemlandet). Kontroll hos Transportstyrelsen kommer att göras!
• Bilen måste gå igenom den allmänna genomgång/besiktning som görs i samband med bandagens incheckning. Besiktningspapper alternativt utdrag från Transportstyrelsen som påvisar att bilen är "gatgodkänd" måste då kunna uppvisas.
• "Racebilar" (bilar med vagnbok) är ej tillåtna.
• Tak/sufflett uppfällt och godkänt rundslagningsskydd krävs för alla öppna bilar. Så kallade "open wheelers" är inte tillåtna!
• I de fall där föreningen inte styrs av sina egna stadgar, så regleras en specifik bils märkestillhörighet av vad som står i dess registreringsbevis.
• Bilens ljudnivå får ej överskrida 95 dB. Ljudnivå över 95 dB ger körförbud!
• Bromsvätskan bör nyligen vara bytt. Bromsvätskans kokpunkt får ej understiga 200 grader.
• Bromssystemet får ej innehålla några som helst brister.
• Bilens samtliga rutor skall vara helt stängda.
• Bilen får ej innehålla lösa delar som kan skada eller distrahera föraren under körning (t.ex lösa burkar, reservhjul med mera). Filmutrustning är tillåtet att använda under alla pass, men endast under förutsättning att den är monterad på ett säkert sätt och inte kan distrahera eller påverka chaufför och/eller passagerare på något sätt. All hantering av filmutrustningen (start, stopp, justering etc.) skall ske utanför banan!
• Läckage från bilen ger körförbud tills läckaget är åtgärdat. Kolla olja, vatten och bränsle innan samt efter ditt körpass.
• Endast "gatgodkända" däck är tillåtet, dvs. inte slicks eller andra egenhändigt skurna däck!

Passagerare:

• Passageraren skall ha fyllt 15 år.
• Passageraren skall inneha en personlig SMA-försäkring. Om passageraren är under 18 år så krävs målsmans närvaro alternativt en fullmakt som godkänner tecknande av försäkringen.
• Passagerare, bortsett från eventuella medåkande instruktörer, är endast tillåtet i grupp A1 och A2.
• Passageraren skall deltagit på förarmöte som hålls klockan 09:00.
• Passagerare ska uppfylla samma krav på personlig utrustning som föraren, dvs. godkänd hjälm och heltäckande bomullskläder.

På banan:

• Detta är inte en tävling, utan förarutveckling. Kör med förstånd! Tidtagning är endast tillåtet i klass B.
• Dina standardbromsar är oftast dåliga. Dessa orkar endast behålla en jämn bromskraft under ett par varv. Märker du av nedsatt bromsförmåga, kör då av banan och kyl av bromsarna genom ett par kilometers lugn landsvägskörning.
• Dina standarddäck är oftast dåliga! Dessa överhettar snabbt vid hårdare körning. Vid minsta tecken på överhettning, kyl av dem på samma sätt som vid bromskylning (se ovan).
• Bevaka vattentemperatur, oljetemperatur och oljetryck (för de bilar som har denna möjlighet) under körning. Avbryt pågående körning om något verkar onormalt .
• Bilen ska minst ha sina positionsljus tända ute på banan.
• Blinkers skall alltid användas för att signalera att bakomvarande bil kan köra om!
• Använd insidan av huvudet! Utsätt inte dina vänner för onödig fara. Var tydlig i din körning, dvs. använd blinkers och släpp förbi snabbare bilar. Gör säkra omkörningar, helst på raksträckorna. Långsammare bilar måste släppa om snabbare bilar. Håll då förslagsvis till höger och signalera med blinkers.
• Använda dina backspeglar!
• Vid avkörning från banan måste du signalera och hålla till den sidan du skall köra av. Signalera minst 2 kurvor innan avfarten till depån.
• Respektera alla flaggsignaler!
GUL = fara/hinder
RÖD= avsluta pågående körpass
SVART = Du ska/måste köra av banan omedelbart och kontakta huvudpostering för information (personlig flagga).

Flaggvakter:

• Du måste infinna dig vid utpekad plats i depån minst 10 minuter innan ditt pass börjar.
• Vi ser mycket strängt på att du "missar" ditt flaggpass. Kan du inte komma i tid så är det DITT ansvar att se till att det finns en ersättare tillgänglig. Utebliven inställelse kommer att bestraffas!
• Försäkra dig om komradions funktion.
• Svartflagga de bilar du anser sänker säkerhetsnivån betydligt.
• Vid en olycka måste du genast meddela resterande flaggvakter genom komradion.
• Vid olycka, stå kvar och varna andra bilar med rätt flagga. Spring inte fram förrän du kan göra detta utan fara.

OBS! Depåvakt har rätt att vägra bilar tillträde om det anses nödvändigt för att upprätthålla rätt säkerhetsnivå!

Klassindelning:

• Under förmiddagen (klockan 10:00 – 13:00) så körs tre introduktionspass, kallat Grupp Intro, på vardera 20 min. I denna klass är instruktör obligatoriskt och dessa utses av samarbetsklubbarna. Om chaufför och instruktör är överens så klassas föraren in i grupp A1/A2 för fortsatt körning under eftermiddagens pass.
• I Grupp A1 och Grupp A2 så är en passagerare tillåtet, men tidtagning är förbjudet. Passageraren skall uppfylla alla punkter angivna under rubriken Passagerare. Din grupptillhörighet (A1 eller A2) tilldelas i samband med morgonens incheckning / besiktning.
• I Grupp B så är individuell tidtagning tillåtet, men passagerare förbjudet. Eventuell tidtagningsutrustning måste sitta fast ordentligt. Observera att det fortfarande inte är frågan om någon tävling, utan förarutveckling! Eventuellt ”rejsbeteende" kommer att resultera i svartflagg.
• Alla deltagande bilar kommer vid besiktning/incheckning att märkas med klasstillhörighet. Denna är bindande och går inte att ändra utan banchefens tillåtelse.

Program:

07:45 – 08:45 => Incheckning/besiktning (kom i tid för att undvika köer)
09:00 – 09:30 => Förarmöte/säkerhetsgenomgång (Obligatorisk närvaro för alla förare och passagerare!)
09:30 - 09:50 => Följevarv (Omkörning STRÄNGT förbjuden!)
10:00 - 10:20 => Pass 1, "Grupp Intro"
10:20 - 10:40 => Pass 2, "Grupp A1/A2"
10:40 - 11:00 => Pass 3, "Grupp B"
11:00 - 11:20 => Pass 4, "Grupp Intro"
11:20 - 11:40 => Pass 5, "Grupp A1/A2"
11:40 - 12:00 => Pass 6, "Grupp B"
12:00 - 12:20 => Pass 7, "Grupp Intro"
12:20 - 12:40 => Pass 8, "Grupp A1/A2"
12:40 - 13:00 => Pass 9, "Grupp B"
13:00 - 13:20 => Pass 10, "Grupp A1"
13:20 - 13:40 => Pass 11, "Grupp A2"
13:40 - 14:00 => Pass 12, "Grupp B"
14:00 - 14:20 => Pass 13, "Grupp A1"
14:20 - 14:40 => Pass 14, "Grupp A2"
14:40 - 15:00 => Pass 15, "Grupp B"
15:00 - 15:20 => Pass 16, "Grupp A1"
15:20 - 15:40 => Pass 17, "Grupp A2"
15:40 - 16:00 => Pass 18, "Grupp B"
16:00 - 16:20 => Pass 19, "Grupp A1"
16:20 - 16:40 => Pass 20, "Grupp A2"
16:40 - 17:00 => Pass 21, "Grupp B"

Hoppas att du får en riktigt trevlig upplevelse tillsammans med oss på Kinnekulle Ring!

Varmt välkomna!

Med vänlig hälsning
SSC, genom Magnus Berglin, Banträffsansvarig och Stefan Söderberg,
Assisterande banträffsansvarig


Skriv ut och fyll i ett besiktningsprotokoll så underlättar det insläppet
Bilagor
Besiktningsprotokoll_Kinnekulle_2011.pdf
(78.8 KiB) Nerladdad 112 gånger
Fiesta ST200 -17
Fiesta Xr4 -06
Mondeo Ghia -96
Fiesta 1,1 -81

Användarvisningsbild
Daniel666
Legend
Inlägg: 1366
Blev medlem: tor okt 05, 2006 3:42 pm
Namn: Daniel Schöneman
Kör: Fiesta ST200 -17
Ort: Partille
Medlemsnummer: 29

Inlägg av Daniel666 »

Att tänka på.


Jag vill att alla som tänkt att deltaga på denna banträff tar Er tid och läser igenom nedanstående trådar så att alla vet vad som gäller på plats...

Regler och rekommendationer vid Ford Club Sweden's banträffar

Ford Club Sweden's flaggvaktsutbildning

SMA Motorsportförsäkring

Information om Kinnekulle Ring Raceway

Kostnader:- Utöver medlemskap i Ford Club Sweden (LÄNK) och SMA Motorsportförsäkring, så tillkommer endast en banträffsavgift á 300 SEK (LÄNK).
- Medlemskap går att teckna på plats. Var snälla och ta då med jämna pengar (300 SEK) och ifylld medlemsblankett (LÄNK) för att snabba på insläppet till depån.
Fiesta ST200 -17
Fiesta Xr4 -06
Mondeo Ghia -96
Fiesta 1,1 -81

Daytona
Erfaren
Inlägg: 97
Blev medlem: ons jun 03, 2009 11:24 am
Namn: Charlie Strömnes
Kör: RS500
Ort: Gävle

Inlägg av Daytona »

En annan grej att tänka på är att inte göra om vad som hände på Gelleråsen där vi som stod som flaggvakt under näst sist passet inte hade möjlighet att påverka beslutet om att köra ytterligare ett pass eller inte, (sista passet) trots lätt regn.

Min flaggvakt kollega (Opel Speedster) blev robbad på sista körpasset på grund av det! Han hade dessutom redan stott ett pass på f.m och hoppade in på e.m pga någon var i KGA och tanka!

Användarvisningsbild
farsan
Legend
Inlägg: 4468
Blev medlem: tis aug 19, 2003 7:02 am
Namn: Andreas Schönemann
Kör: brandbil
Ort: Hunnebostrand
Medlemsnummer: 4

Inlägg av farsan »

Daytona skrev:En annan grej att tänka på är att inte göra om vad som hände på Gelleråsen där vi som stod som flaggvakt under näst sist passet inte hade möjlighet att påverka beslutet om att köra ytterligare ett pass eller inte, (sista passet) trots lätt regn.

Min flaggvakt kollega (Opel Speedster) blev robbad på sista körpasset på grund av det! Han hade dessutom redan stott ett pass på f.m och hoppade in på e.m pga någon var i KGA och tanka!
Detta tog vi ju ändå upp över radion, öppen kanal så det borde hörts i flaggvaktsbåsen också.
Hade han sagt något då hade vi givetvis omvärderat beslutet.
Beklagligt att det blev såhär, men kan bara skylla på kommunikationsproblem i detta fall.
//Andreas
*Klanledare*

FIXIT Transmission
Hydraulic optimering
Vikens Maskin
Ma Composit & Plexiglas AB]
P-racing dash

Användarvisningsbild
Daniel666
Legend
Inlägg: 1366
Blev medlem: tor okt 05, 2006 3:42 pm
Namn: Daniel Schöneman
Kör: Fiesta ST200 -17
Ort: Partille
Medlemsnummer: 29

Inlägg av Daniel666 »

Ett litet tillägg:
Vi hade folk som frågade runt i depon om det fanns intresse för att köra mer dessutom och det som jag fick höra va att inget större intresse fanns. Sen så förstår jag om det blir lite surt om man står flaggvakt och räknar med att kunna köra sista passet. Men med sådant väder och skicka ut flaggvakter för att en eller två bilar ska köra. (Om nu dom flaggvakterna va kvar) Sen, ja det står att vi kör till 17:00 men med tanke på hur gärna folk vill hjälpa till så ska vi verkligen hålla på en timme till för en eller två bilar?
\\Daniel
Fiesta ST200 -17
Fiesta Xr4 -06
Mondeo Ghia -96
Fiesta 1,1 -81

pewe
Veteran
Inlägg: 171
Blev medlem: mån apr 25, 2005 10:00 am
Namn: patrik
Kör: escort cosworth
Ort: stockholm

Inlägg av pewe »

Tja på er alla!
Sitter i tankarna att kanske ta och dra mig nedöver för en sista träff i år med klubben efter en trevlig tillställning sist.
Tänkte hur är det med boende?
Finns det något liknande koncept med stugor som sist?
Kanske är någon som hade tänkt åka ner på Lördagen?

Användarvisningsbild
davve d
Legend
Inlägg: 3512
Blev medlem: fre sep 14, 2007 7:54 pm
Namn: David W
Kör: Fiesta 16V Sport -00 Mondeo iAWD -16 Focus RS Edition -18
Ort: Norrtälje
Medlemsnummer: 17

Inlägg av davve d »

pewe skrev:Tja på er alla!
Sitter i tankarna att kanske ta och dra mig nedöver för en sista träff i år med klubben efter en trevlig tillställning sist.
Tänkte hur är det med boende?
Finns det något liknande koncept med stugor som sist?
Kanske är någon som hade tänkt åka ner på Lördagen?
Härligt att Gelleråsen och banåka gav mersmak! Får jag tag i en repsats eller en fräsh styrväxel tänkte jag åka ner på lördagen. Bara att slå följe i så fall.
FORD CLUB SWEDEN – MHRF-Besiktningsman.

Ford Focus RS Edition 2018
Ford Fiesta 16V Sport Zetec S 2000

Användarvisningsbild
Nemesis_se
Legend
Inlägg: 1623
Blev medlem: tis maj 25, 2010 6:13 am
Namn: Peter Olesen
Kör: R:Focus 2.0 -05 DD:Mazda MX-5 ND Club Sport
Ort: Skepplanda
Medlemsnummer: 188

Inlägg av Nemesis_se »

Om bilen är hel efter Sturup så kommer jag till Kinnekulle också :)
FORD CLUB SWEDEN – Kassör & Medlemsansvarig.

Snart 60 och leker fortfarande med bilar...
Tack till:
Wincent på Rydéns Bil [Mekonomen], Grönnäs

Användarvisningsbild
Colding
Veteran
Inlägg: 531
Blev medlem: tis nov 16, 2010 12:47 pm
Namn: Rasmus Christensen
Kör: Golf GL mk1, BMW 2002 Touring
Ort: Drammen, Norge
Medlemsnummer: 245

Inlägg av Colding »

håller kopplingen för en bandag till och hemresan så kommer jag :) det kvarstår att se dock..
BMW 2002 Touring '72
VW Golf GLS '83

pewe
Veteran
Inlägg: 171
Blev medlem: mån apr 25, 2005 10:00 am
Namn: patrik
Kör: escort cosworth
Ort: stockholm

Inlägg av pewe »

Davve d: om jag inte miss minner mig så hade du samma fel när vi sågs på Gelleråsen också så i sådant fall får du lägga på ett kol för nu är det ju bara snart en vecka kvar. Men om du ska nedöver så kan vi självklart slå följa, men att tänka på är att min kommer trailas ner.

Är det ingen som varit där förut och har något att säga om något boende?
tacksam för alla förslag!

Sen hoppas jag att det kommer förbi lite folk denna gång också så det är värt att åka oavsett hur mycket åka det blir :)

Användarvisningsbild
davve d
Legend
Inlägg: 3512
Blev medlem: fre sep 14, 2007 7:54 pm
Namn: David W
Kör: Fiesta 16V Sport -00 Mondeo iAWD -16 Focus RS Edition -18
Ort: Norrtälje
Medlemsnummer: 17

Inlägg av davve d »

pewe skrev:Davve d: om jag inte miss minner mig så hade du samma fel när vi sågs på Gelleråsen också så i sådant fall får du lägga på ett kol för nu är det ju bara snart en vecka kvar. Men om du ska nedöver så kan vi självklart slå följa, men att tänka på är att min kommer trailas ner.

Är det ingen som varit där förut och har något att säga om något boende?
tacksam för alla förslag!

Sen hoppas jag att det kommer förbi lite folk denna gång också så det är värt att åka oavsett hur mycket åka det blir :)
Stämmer bra det, har dragits med samma skit hela sommaren. Tar tid då repsatsen var fel och det verkar vara svårt att få tag i en styrväxel i bra skick.
FORD CLUB SWEDEN – MHRF-Besiktningsman.

Ford Focus RS Edition 2018
Ford Fiesta 16V Sport Zetec S 2000

Daytona
Erfaren
Inlägg: 97
Blev medlem: ons jun 03, 2009 11:24 am
Namn: Charlie Strömnes
Kör: RS500
Ort: Gävle

Inlägg av Daytona »

farsan skrev:Detta tog vi ju ändå upp över radion, öppen kanal så det borde hörts i flaggvaktsbåsen också.
Hade han sagt något då hade vi givetvis omvärderat beslutet.
Beklagligt att det blev såhär, men kan bara skylla på kommunikationsproblem i detta fall.
//Andreas

Ja, naturligtvis, men killen ville inte vara på! Själv prata jag i telefon när detta brifades så jag får skylla mig själv..... :mad:

Användarvisningsbild
farsan
Legend
Inlägg: 4468
Blev medlem: tis aug 19, 2003 7:02 am
Namn: Andreas Schönemann
Kör: brandbil
Ort: Hunnebostrand
Medlemsnummer: 4

Inlägg av farsan »

Daytona skrev:Ja, naturligtvis, men killen ville inte vara på! Själv prata jag i telefon när detta brifades så jag får skylla mig själv..... :mad:
Tydlighet är något vi måste jobba på i vilket fall som hellst.
Var iallafall inte alls våran mening att köra över någon, och kan bara beklaga att en kille som ställde upp såpass blev drabbad.
Hälsa honom att vi är ledsna för det.
Mvh Andreas
*Klanledare*

FIXIT Transmission
Hydraulic optimering
Vikens Maskin
Ma Composit & Plexiglas AB]
P-racing dash

Användarvisningsbild
nexis
Veteran
Inlägg: 304
Blev medlem: fre dec 17, 2010 10:56 am
Namn: Ninni Strömberg
Kör: alldeles för fort
Ort: Falköping

Inlägg av nexis »

pewe skrev:Är det ingen som varit där förut och har något att säga om något boende?
tacksam för alla förslag!

Sen hoppas jag att det kommer förbi lite folk denna gång också så det är värt att åka oavsett hur mycket åka det blir :)
Finns stugor på kinnekulle camping att hyra. Själv är jag och gubben på plats redan på torsdag kväll då gubben ska gå licenskursen på fredagen och sedan kör vi både på lördag och söndag..
Peugeot 205 Gti Dimma "Lillan"
Ford Focus "Cupen"

Det enda vi vet om livet är att ingen kommer ur det levande så vi kan lika gärna leva livet när vi ändå är här

Användarvisningsbild
Colding
Veteran
Inlägg: 531
Blev medlem: tis nov 16, 2010 12:47 pm
Namn: Rasmus Christensen
Kör: Golf GL mk1, BMW 2002 Touring
Ort: Drammen, Norge
Medlemsnummer: 245

Inlägg av Colding »

har ännu inte bestämt mig om jag ska komma tyvärr.. behöver samtala lite med mig själv först ^^
BMW 2002 Touring '72
VW Golf GLS '83

Skriv svar