Självtest instrumentgrupp för Fiesta Mk6 (2002-2008)

Användarvisningsbild
FAQ
Veteran
Inlägg: 773
Blev medlem: lör nov 04, 2006 1:14 pm
Namn: FAQ
Kör: Allt
Ort: Forumet

Självtest instrumentgrupp för Fiesta Mk6 (2002-2008)

Inlägg av FAQ »

Självtest för bilar tillverkade fram till oktober 2005

På de flesta fordbilarna med digitala siffror till vägmätaren kan man utföra ett självtest på instrumentgruppen, ett så kallat HEC test (Hybrid Electronic Cluster) för att kontrollera mätarna och diverse information.

OBSERVERA: Instrumentgruppens återställningsknapp till tripmätaren finns placerad på instrumentgruppens högra sida.

Aktivera instrumentgruppens självtestläge genom att samtidigt trycka och hålla ned trippmätarens återställningsknapp och sedan vrida tändlåset till läge II.

Släpp upp trippmätarens återställningsknapp när "TEST" visas i LCD-displayen.

Gå vidare till nästa test eller hoppa över test i självtestläget genom att trycka ned trippmätarens återställningsknapp. Om återställningsknappen hålls nedtryckt i mer än 3 sekunder mellan testen, lämnar instrumentgruppen självtestläget.

Självtestläget deaktiveras när tändningen slås AV.

Nedan följer det olika testen, de visas så här:

Testnummer (Nummer på test samt eventuellt namn)
Vägmätarens display (Vad som visas i displayen)
Mätare/varnings- eller kontrollampa/display som testas (Vad som testas)
Benämning (En liten beskrivning)

1 - Mätarutslag och displayer
GAGE
Varvräknare, hastighets-, temperatur- och bränslemätare
Båda visarna rör sig från viloläge (noll) till under viloläge sedan tillbaka till viloläge (visarna utför inte en hel rörelsesväg som i föregående bilar). Alla fält i

motortemperaturens och bränslenivåns LCD-display tänds.

2 - Test av alla fält i LCD-display
Alla fält tänds
Vägmätarens display
Alla fält i LCD-displayen för vägmätaren

3 - Lysdiod(er)
Glödlampa
Kontroll- och varningslampor
Alla kontroll- och varningslampor som styrs av instrumentgruppen tänds

4 - ROM-version
r XXXX FAIL
Instrumentgruppens ROM-minne
Visar instrumentgruppens ROM-version och typ.

5 - Version av permanent minne
nrXXXX
Instrumentgruppens permanenta minne
Visar instrumentgruppens ROM-version och typ som det är lagrat i det permanenta minnet.

6 - -
EE XX FAIL
Felaktig kontrollsumma
-

7 - -
CF1 XX
Konfiguration
-

8 - -
CF2 XX
Konfiguration
-

9 - -
CF3 XX
Konfiguration
-

10 - Felkod (DTC)
Felkod sedan XXXX INGEN
Felkoder
För att se en lista över lagrade felkoder, tryck på återställningsknappen.
En ny felkod visas för varje tryckning på återställningsknappen.

11 - Bilens hastighet i mph
E XXXX
Hastighetsmätare
Visar hastighetsmätarens insignal i mph. Streck i displayen om ingen signal tas emot.

12 - Hastighet i km/h
XXXX
Hastighetsmätare
Visar hastighetsmätarens insignal i km/h. Streck i vägmätarens display om ingen signal tas emot.

13 - -
SGXXXX
Mätarutslagstest av hastighetsmätare
-

14 - Motorvarvtal
t XXXX
Varvräknare
Visar varvräknarens insignal (r/m). Streck i vägmätarens display om ingen signal tas emot.

15 - -
tGXXXX
Mätarutslagstest av varvräknare
-

16 - Bränslenivå
F1 XXX
Bränslenivågivarsystem
Visar insignalen från bränslenivågivaren.
000-009 Kortslutning
010-254 Normalt område
255 Kretsbrott

17 - -
FP1
Insignal
-

18 - -
FPt XXX
Insignal
-

19 - Bränslenivå
FGXXXX
LCD-display för bränsle
Visar antal tända fält i LCD-displayen för bränsle

20 - Kylvätsketemperatur
XXX C
Kylvätsketemperatur
Visar senaste kylvätsketemperaturinsignalen i 1/10 grader C

21 - Motortemperatur
CGXXXX
LCD-display för temperatur
Visar antal tända fält i LCD-displayen för temperatur

22 - Vägmätarens insignal
odoXXX
Vägmätarens display
Visar mottagen insignal för vägmätaren.
0-254 Giltig insignal för vägmätaren
255 Ogiltig insignal för vägmätaren

23 - -
trn -X
Insignal
-

24 - -
IUd XX
Insignal
-

25 - Batterispänning
bAtXXX
Batterispänning
Visar batterispänningssignalen

26 - Bromsvätskekontakt
bf -X
Insignal för bromsvätskenivå
-O God vätskenivå
-G Låg vätskenivå

27 - Parkeringsbromsströmställare
hb -X
Insignal för parkeringsbroms
-O Parkeringsbroms ej ansatt
-G Parkeringsbroms ansatt

28 - Belysning
SLP -X
Insignal för parkeringsljus
-b Parkeringsljus på
-O Parkeringsljus av

29 - -
LCXXXX
LCD-displayens arbetscykel
-

30 - Startmotorsignal
Cr -X
Vevaxelavkänningskrets
Visar signalen från vevaxellägesgivaren till instrumentgruppen.
-b Hög insignal
-O Låg insignal

Användarvisningsbild
FAQ
Veteran
Inlägg: 773
Blev medlem: lör nov 04, 2006 1:14 pm
Namn: FAQ
Kör: Allt
Ort: Forumet

Självtest för bilar med mellan och hög utrustningsnivå tillverkade efter oktober 2005

Inlägg av FAQ »

Självtest för bilar med mellan till hög utrustningsnivå tillverkade efter oktober 2005

På de flesta fordbilarna med digitala siffror till vägmätaren kan man utföra ett självtest på instrumentgruppen, ett så kallat HEC test (Hybrid Electronic Cluster) för att kontrollera mätarna och diverse information.

OBSERVERA: SET-knappen är placerad på rattstångens vänstra multifunktionsspak

Aktivera instrumentgruppens självtestläge genom att samtidigt trycka och hålla in SET-knappen och sedan vrida tändlåset till läge II.

Släpp upp SET-knappen när "TEST" visas i LCD-displayen.

Gå vidare till nästa test eller hoppa över test i självtestläget genom att trycka ned SET-knappen. Om återställningsknappen hålls nedtryckt i mer än 3 sekunder mellan testen, lämnar instrumentgruppen självtestläget.

Självtestläget deaktiveras när tändningen slås AV eller vid låg batterispänning.

Nedan följer det olika testen, de visas så här:

Testnummer (Nummer på test samt eventuellt namn)
Vägmätarens display (Vad som visas på övre raden i displayen)
Vägmätarens display (Vad som visas på nedre raden i displayen)
Mätare/varnings- eller kontrollampa/display som testas (Vad som testas)
Benämning (En liten beskrivning)

1 - Självtest
TEST

Instrumentgrupp
Aktiverar självtestläget

2 - Mätarkontroll
GAUGE SWEEP

Varvräknare, hastighets-, teperatur- och bränslemätare
Alla mätare gör fullt utslag för att sedan gå till viloläge för att kontrollera deras rörelser. Mätarnålarna ska nå fullt utslag på 3 sekunder och viloläge efter ytterligare 3 sekunder.

3 - Vägmätarens LCD-display
Alla pixlar svarta

Vägmätarens LCD-display
Tänder alla pixlar i vägmätarens LCD-display.

4 - Lysdiod(er)
LED TEST

Kontroll- och varningslampor
Alla kontroll- och varningslampor som styrs av instrumentgruppen tänds

5 - ROM-version
ROM LEVEL
XXXX / FAIL
Instrumentgruppen Read Only Memory (ROM)
Visar instrumentgruppens ROM-version och typ.

6 - -
NVM TARGET ROM
XXXX
-

7 - -
NVM EEPROM LVL
XXXX / FAIL
-

8 - Tillverkningsdatum
MANUFACTURE
HOURS XXXX
Instrumentgruppens tillverkningsdatum
Visar instrumentgruppens tillverkningsdatum.

9 - Felkod Diagnostic Trouble Code (DTC)
DTC #NN
XXXX
Felkoder
Visar lagrade felkoder med 1 sekunds mellanrum.

10 - Hastighet i mph
ROAD SPEED
XXX.X MPH
Hastighetsmätare
Visar hastighetsmätarens insignal i mph.

11 - Hastighet i km/h
ROAD SPEED
XXX.X KM/H
Hastighetsmätare
Visar hastighetsmätarens insignal i km/h.

12 - -
SPEEDO
XXXX
-

13 - Motorvarvtal
ENGINE SPEED
XXXX
Varvräknare
Visar varvräknarens insignal (r/m).

14 - -
TACHO GAUGE
XXXX
-

15 - Vägmätarställning
ODO ROLL COUNT
XXX
Vägmätare
Visar aktuell vägmätarställning

16 - Bränslenivå
FUEL A/D INPUT
XXX
Bränslenivågivarsystem
Visar insignalen från bränslenivågivaren.
000-009 Kortslutning
010-254 Normalt område
255 Kretsbrott

17 - -
FUEL GAUGE
XXXX
-

18 - -
FUEL FLOW
XXXX
-

19 - Bränslemängd i procent
FUEL PERCENT
XXXX
Bränslemätare
Visar medelvärdet av bränslemängden i procent.
00-64 Normalt område
64 100% full
FF Ogiltig insignal

20 - Kylvätsketemperatur, Engine coolant temperature (ECT)
ENGINE TEMP
XXX C
Kylvätsketemperatur
Visar kylvätsketemperaturen som decimal.
0-254 Giltig insignal
255 Ogiltig insignal

21 - -
TEMP GAUGE
XXXX
-

22 - Batterispänning
BATTERY
XX.X
Batterispänning
Visar batterispänningssignalen

23 till 28 - -
A/D INPUT 00 till A/D INPUT 05
XX
-

29 till 42 - -
PORT A till PORT N
XX
-

43 till 46 - -
PERSONALITY 01 till PERSONALITY 04
XX
-

47 - Sträcka till tom tank
DIST. TO EMPTY
XXX MILES
Färddator
Visar kvarvarande sträcka innan tom tank

48 - Bensinförbrukning
RAFE
XXX MPG
Färddator
Visar medelförbrukningen under färd i miles/UK gallons

Användarvisningsbild
FAQ
Veteran
Inlägg: 773
Blev medlem: lör nov 04, 2006 1:14 pm
Namn: FAQ
Kör: Allt
Ort: Forumet

Självtest för bilar med låg utrustningsnivå tillverkade efter oktober 2005

Inlägg av FAQ »

Självtest för bilar med låg utrustningsnivå tillverkade efter oktober 2005

På de flesta fordbilarna med digitala siffror till vägmätaren kan man utföra ett självtest på instrumentgruppen, ett så kallat HEC test (Hybrid Electronic Cluster) för att kontrollera mätarna och diverse information.

OBSERVERA: Instrumentgruppens återställningsknapp till tripmätaren finns placerad på instrumentgruppens högra sida.

Aktivera instrumentgruppens självtestläge genom att samtidigt trycka och hålla ned trippmätarens återställningsknapp och sedan vrida tändlåset till läge II.

Släpp upp trippmätarens återställningsknapp när "tESt" visas i LCD-displayen. Återställningsknappen måste släppas inom 3 sekunder när "tESt" visas annars deaktiveras självtestläget.

Gå vidare till nästa test eller hoppa över test i självtestläget genom att trycka ned trippmätarens återställningsknapp. Om återställningsknappen hålls nedtryckt i mer än 3 sekunder mellan testen, lämnar instrumentgruppen självtestläget.

Självtestläget deaktiveras när tändningen slås AV eller om batterispänningen är låg.

Nedan följer det olika testen, de visas så här:

Testnummer (Nummer på test samt eventuellt namn)
Vägmätarens display (Vad som visas i displayen)
Mätare/varnings- eller kontrollampa/display som testas (Vad som testas)
Benämning (En liten beskrivning)

1 - Självtest
tESt
Instrumentgrupp
Aktiverar självtestläget

2 - Mätarutslag
gAgE
Varvräknare, hastighets-, temperatur- och bränslemätare
Alla mätare gör fullt utslag för att sedan gå till viloläge för att kontrollera deras rörelser. Mätarnålarna ska nå fullt utslag på 3 sekunder och viloläge efter ytterligare 3 sekunder.

3 - Vägmätarens LCD-display
888888
Vägmätarens LCD-display
Alla fält i LCD-displayen för vägmätaren tänds.

4 - Lysdiod(er)
Glödlampa
Kontroll- och varningslampor
Alla kontroll- och varningslampor som styrs av instrumentgruppen tänds.

5 - ROM-version
r XXXX / FAIL
Instrumentgrupp Read Only Memory (ROM)
Visar instrumentgruppens ROM-version och typ.

6 - -
ErXXXX
-

7- -
E XX / FAIL
-

8 - Tillverkningsdatum
dtXXXX
Instrumentgruppen tillverkningsdatum
Visar instrumentgruppens tillverkningsdatum.

9 - Felkod (DTC)
dtc sedan XXX eller nonE
Felkoder
Eventuella felkoder visas med 1 sekunds interval.

10 - Bilens hastighet i mph
SPXXXX
Hastighetsmätare
Visar hastighetsmätarens insignal i mph.

11 - Bilens hastighet i km/h
SPXXXX
Hastighetsmätare
Visar hastighetsmätarens insignal i km/h.

12 - -
SgXXXX
-

13 - Motorvarvtal
tAXXXX
Varvräknare
Visar varvräknarens insignal (r/m).

14 - -
tgXXXX
-

15 - Vägmätaren insignal
od XXX
Vägmätarens display
Visar mottagen insignal för vägmätaren.

16 - Bränslenivå
F XXX
Bränslenivågivarsystem
Visar insignalen från bränslenivågivaren.
000-009 Kortslutning
010-254 Normalt område
255 Kretsbrott

17 - -
FgXXXX
-

18 - -
FL XX
-

19 - Bränslemångd i procent
FP XX
Bränslemätare
Visar medelvärdet av bränslemämnden i procent.
00-64 Normalt område
64 100% full
FF Ogiltig insignal

20 - Kylvätsketemperatur, Engine coolant temperature (ECT)
XXX C
Kylvätsketemperatur
Visar kylvätsketemperaturen som decimal.
0-254 Giltig insignal
255 Ogiltig insignal

21 - -
XXX Cg
-

22 - Batterispänning
btXXX
Batterispänning
Visar batterispänningssignalen

23 till 28 - -
A0-XX till A5-XX
-

29 till 42 - -
PA-HH till Pn-HH
-

43 till 46 - -
P1 XX till P4 XX
-

47 - Sträcka till tom tank
dtXXX
Färddator
Visar kvarvarande sträcka innan tom tank

48 - Bensinförbrukning
rAFXX
Färddator
Visar medelförbrukningen under färd i miles/UK gallons

Låst