Kamremsbyte - 1.6 Zetec SE - Mk1 (1998-2004)

Användarvisningsbild
FAQ
Veteran
Inlägg: 765
Blev medlem: lör nov 04, 2006 1:14 pm
Namn: FAQ
Kör: Allt
Ort: Forumet

Kamremsbyte - 1.6 Zetec SE - Mk1 (1998-2004)

Inlägg av FAQ »

Kamremsbyte
Skruvar till vevaxeln och kamaxelns remhjul skall bytas samtidigt som kamremmen, brukar följa med de flesta kamremskit.

Det är också en god ide att byta vattenpump samtidigt som man byter kamremmen då den sitter bakom kamremmen.

Skruven till vevaxelns remskiva kan sitta väldigt hårt, en riktig mutterknackare eller en medhjälpare som bromsar med med 5:ans växel i medans man lossar skruven ska vara tillräckligt för att lossa den.

Man får aldrig dra moment på remhjulen med nollningsverktygen på plats, kamaxeln kan spricka vid urfräsningen och det finns risk för att vevaxelns nollningsverktyg kan böja sig och orsaka skador på motorblocket.

Nollningsverktygen finns att köpa på bland annat eBay och ställen som säljer bildelar, går även att göra egna.
Kamaxelns nollningsverktyg går att göra från ett plattjärn som är 5mm tjockt, ca 230mm långt och ca 30mm brett.
Vevaxelns nollningsverktyg kan göras av en M10 skruv som är 38.24mm lång (längd på gängdelen).

Demontering
-Lossa batteriets minuspol (se till att du har koden till stereon).
-Lossa de 4 skruvarna till vattenpumpens remskiva (bild 1).
-Lossa det högra hjulets hjulmuttrarna och hissa upp bilen, skruva sedan bort hjulmuttrana och ta bort det högra hjulet.
-Ta bort innerskärmen, sitter 5st torxkruvar i hjulhuset och 1st sexkantskruv under tröskeln.
-Skruva bort fläktremmens undre täckkåpa, sitter med 2st skruvar.
-Lossa fläkremmen genom att föra spännhjulet uppåt (bild 2).
-Lossa slangen till vevhusventilationen på framsidan av ventilkåpan, lossa även slangar och rör från fästerna på ventilkåpan (kan vara en bra ide att ta en bild på hur allt sitter fast).
-Skruva bort tändkablarnas täcklock och ta bort det.
-Lossa tändkablarna (märk upp eller ta en bild på hur de sitter) från tändstift och tändspole, lossa anslutningarna till kamaxelgivaren på baksidan av toppen (vid cylinder 1) och anslutningen till temperaturgivaren (sitter mellan cylinder 2 och 3).
-Lossa och ta bort de 3 övre skruvarana till övre kamremskåpan.
-Lossa de 4 muttrarna till ventilkåpan och ta bort ventilkåpan, tänk på att ventilkåpspackningen är en del av kåpan och ska hanteras varsamt då den ej går att byta.
-Skruva bort alla 4 tändstift, de kan sitta rätt så bra om de inte har varit bytta på länge så var försiktig så att du inte skadar gängorna.
-Nolla motorn genom att vrida runt motorn tills man får in kamaxlarnas nollningsverktyg, ta sedan bort verktygen från kamaxlarna (bild 3).
-Håll fast vevaxelns remskiva/vibrationsdämpare medans dess skruv lossas för att förhindra att vevaxeln rör sig eftersom kamremmens drev inte sitter med någon kil och kan snurra fritt på axeln.
-Ta bort vevaxelns remskiva, du kan behöva en avdragare för att få bort den.
-Lyft styrservobehållaren rakt upp och ut, sitter med 2st gummifästen.
-Skruva bort remskivan till vattenpumpen samt löprullen till fläktremmen.
-Skruva bort skruven till kylvätskebehållaren, sitter även fast vid stötdämpartornet (lite hjälp av en mejsel kan behövas för att lossa den helt).
-Hissa upp motorn lite med hjälp av en domkraft och en träbit eller liknande för att sprida ut trycket på oljetråget för att kunna lossa motorfästen vid kamremskåpan.
-Skruva bort motorfästet från innerskärmen (3st skruvar) samt från motorn (3st muttrar).
-Skruva bort generatorn och lägg eller häng den så att sladdarna hänger löst, skruva även bort pinnskruven som generatorn sitter fäst med.
-Skruva bort fästet till motorfästet på motorn.
-Skruva bort resterande skruvar till den övre kamremskåpan (4st skruvar på mitten och 2st längst ner (bild 4).
-Skruva bort den undre kamremskåpans (3st skruvar).
-Lossa kamremmens spännhjul, finns 2st typer som lossas på olika sätt. Typen med en skruv i mitten av hjulet lossas genom att man släpper på den skruven och sedan vrider bort hjulet från remmen. Den andra typen har ett fast hjul som man får släppa de 2 skruvarna som håller spännaren på plats.
-Ta bort kamremmen och sedan de 2 skruvarna till kamremsspännaren.
-Lossa remhjulen på kamaxlarna (med hjälp av en 21mm eller ett verktyg för remhjulet för att lossa kamaxeln), tänk på att inte snurra på kamaxlarna samt se till att kamaxlarnas nollningsvertyg inte sitter monterat.
-Om du ska byta vattenpump kan denna nu lossas, tänk på att lägga ett kärl under motorn för att fånga upp kylarvätskan som rinner ut när du lossar på pumpen. Man kan tömma kylaren först men det kommer ändå finnas ett par liter kylarvätska kvar i motorblocket som rinner ut vid demonteringen av vattenpumpen.

Montering
-Montera ny vattenpump om den gamla ska bytas.
-Montera nollningsvertygen till kamaxlarna samt ta bort pluggen på motorblocket (Bild 5) och montera nollningsverktyget till vevaxeln.
-Montera kamremsspännaren.
-Montera kamremmen, först över vevaxeln sedan spännaren och sist kamaxlarna.
-Spänn kamremspännaren enligt tillverkarens anvisningar och sätt dit den nedre kamremskåpan.
-Skruva fast motorfästet.
-Ta bort nollningsverktyget till vevaxeln och sätt dit vevaxelns remskiva/vibrationsdämpare och dra skruven till 40Nm först sedan ytterligare 90 grader, se till att låsa vevaxeln så att motorn inte snurrar! (bromsa med 5:ans växel i eller specialverktyg för att hålla remskivan på plats).
Måla ett sträck tvärs över skruvens skalle och en bit in på remskivan för att se att skruven verkligen rör sig när du drar vinkeln.
-Skruva i nollningsverktyget till vevaxeln och nolla vevaxeln.
-Dra åt kamremshjulen så att de sitter fast och plocka sedan bort nollningsverktygen för veven och kamaxlarna, därefter dras skruvarna till kamremshjulen med rätt moment (håll i kamremshjulen eller kamaxeln samtidigt).
-Ta ur nollningsverktygen och dra runt vevaxel 2 varv, känn efter så att ingenting tar i och att det går lätt. Sätt sedan i vevaxelns nollningsverktyg och se till att vevaxeln ligger an mot den, nu ska kamaxlarnas nollningsvertyg gå att sätta i annars får man lossa kamaxlarnas remhjul och justera in de igen. Fortsätt justera tills det att du kan vrida runt veven 2 varv och få i båda nollningsverktygen.
-Sätt dit den övre kamremskåpan.
-Skruva därefter dit resterande grejor, glöm inte att ta bort nollningsverktygen och att sätta dit pluggen där man sätter dit vevaxelns nollningsverktyg.

Moment
Vattenpump – 9Nm
Kamremspännare – 20Nm
Kamremskåpor – 9Nm
Remskiva vevaxel – 40Nm sedan 90 grader
Remhjul kamaxel – 60Nm
Tändstift – 15Nm
Fäste till motorfäste på motor – 55Nm
Motorfäste till innerskärm samt motor – 48Nm
Generator övre skruv – 42Nm
Generator undre skruv samt mutter – 47Nm
Täckplugg till vevaxelns nollningsverktyg – 20Nm
Löphjul till fläktrem – 24Nm
Vattenpump remskiva – 24Nm
Skyddskåpa fläktrem – 6Nm
Kylvätskebehållare – 7Nm

Verktyg
Nollningsverktyg för vev- och kamaxel
Verktyg för att hålla kamaxel på plats
Domkraft och pallbock
Diverse nyckelar
Spärrskaft

Övrigt
Om du hittat några fel eller skulle vilja lägga till något till texten så PM'a moderatorn för denna forumsdel.
Bilagor
Bild 5.JPG
Bild 4.JPG
Bild 3.JPG
Bild 2.JPG
Bild 1.JPG

Låst