Inbjudan: Emmaboda Superstage 10:e Aug.

Avdelning för diskussioner kring kommande och genomförda banträffar, utställningar och evenemang.
Användarvisningsbild
Johansson
Legend
Inlägg: 1724
Blev medlem: fre okt 08, 2004 10:00 am
Namn: Linus Johansson
Kör: Sierra Cosworth RWD
Ort: Nybro
Medlemsnummer: 67

Inbjudan: Emmaboda Superstage 10:e Aug.

Inlägg av Johansson »

Hej!

Lördagen den 10 Augusti är det dax för Superstage
Info om SS - http://www.fordclubsweden.se/forum/show ... hp?t=64511


Plats:
• Emmaboda flygplats (karta)

Hålltider:
08:00 – 09:00 => Grindarna låses upp klockan åtta, så då kör vi insläpp med betalning av eventuella start- och medlemsavgifter, samt fordonsbesiktning.(kom i tid för att undvika köer)
09:00 – 12:00 => Bilsport Superstage
12:00 - 13:00 => Lunch. Körning förbjuden!
13:00 – 17:00 => Bilsport Superstage
18:00 - 08:00 => Depå tystnad råder, vilket innebär förbud mot varmkörning eller annat motorbuller.Varmt välkomna!

Boende:
Tidigare år har man använt Moshults vandrarhem som ligger i närheten av flygfältet. Bokning görs på telefon 0471 - 450 12 eller info@moshultsvandrarhem.com. Kom ihåg att ta med Er sänglinnen!


Funktionärer:
• Under dagen så kommer ett par personer att behövas som funktionärer. Detta utses på plats och alla deltagare förväntas dela på detta arbete.

Kostnader:
• Utöver medlemskap i Ford Club Sweden och SMA Motorsportförsäkring, så tillkommer endast en startavgift á 300kr per dag.
• Medlemskap går att teckna på plats. Var snälla och ta då med jämna pengar (300 SEK) och ifylld medlemsblankett (LÄNK) för att snabba på/förenkla det hela.Regler, rekommendationer och uppmaningar:

Föraren:
• Inneha körkort utfärdat av Transportstyrelsen.
• Betalat eventuella medlems och startavgifter.
• Inneha en giltlig personlig SMA-försäkring.
• Bruka en enligt Ford Club Sweden godkänd bil för Superstage (se nedan).
• Använda godkänd hjälm och heltäckande bomullskläder. Lägsta krav på säkerhetsutrustning är godkänd hjälm och heltäckande bomullskläder (t.ex t-shirt, shorts med mera är förbjudet!).

Fordonet:
• Bilen måste gå igenom den allmänna genomgång/besiktning som görs i samband med incheckning/registrering under morgonen.
• Tak/sufflett uppfällt och godkänt rundslagningsskydd krävs för alla öppna bilar.
• Bilens ljudnivå får ej överskrida 95 dB. Ljudnivå över 95 dB ger körförbud!
• Bromsvätskan bör nyligen vara bytt. Bromsvätskans kokpunkt får ej understiga 200 grader.
• Bromssystemet får ej innehålla några som helst brister.
• Bilens samtliga rutor skall vara helt stängda.
• Bilen får ej innehålla lösa delar som kan skada eller distrahera föraren under körning (t.ex lösa burkar, reservhjul med mera). Filmutrustning är tillåtet att använda, men endast under förutsättning att den är monterad på ett säkert sätt och inte kan distrahera eller påverka chaufför och/eller passagerare på något sätt. All hantering av filmutrustningen (start, stopp, justering etc.) skall ske innan start!
• Läckage från bilen ger körförbud tills läckaget är åtgärdat. Kolla regelbundet olja, vatten och bränsle, både innan och efter körning.
• "Slicks" är tillåtet vid torrt väglag. Vid regn/väta gäller "gatgodkända" däck.
• Öka däckstrycket 0,5-1 kg jämfört ordinarie "gattryck".

Passagerare:
• Passageraren skall ha fyllt 15 år.
• Passageraren skall inneha en personlig SMA-försäkring. Om passageraren är under 18 år så krävs målsmans närvaro alternativt en fullmakt som godkänner tecknande av försäkringen.
• Passagerare ska uppfylla samma krav på personlig utrustning som föraren, dvs. godkänd hjälm och heltäckande bomullskläder.

På banan:
• Eventuell buskörning medför direkt avstängning. Punkt slut!

Varmt välkomna!/Mvh Linus

Viktig information som alla deltagare skall känna till


Citat:
Tider för vilka hyran avses
Hyresgästen har enligt detta kontrakt tillträde till Emmaboda Flygbana den eller de dagar hyran avser mellan 08.00 – 18.00. Körning på motorbanan är tillåten mellan 09.00 – 12.00
13.00 – 17.00

Hyresvillkor
• Om inte annat avtalats äger Hyresgästen ej rätt att upplåta banan för publika arrangemang vid hyrestillfället.
• Om Hyresgästen avser att uppbära avgifter från andra deltagare i den verksamhet som hyrestillfället avser ska detta meddelas Ägaren och ingå i överenskommelsen enligt detta avtal.
• Hyresgästen har ansvaret för samtliga besökare inom området och dess säkerhet. Hyresgästen har rätt att avvisa ej behöriga besökare.
• Hyresgästens verksamhet sker på egen risk och Ägaren kan inte ställas till ansvar för skador av något slag, materiella eller andra, som kan uppstå till följd av Hyresgästens verksamhet.
• Det åligger Hyresgästen att tillse att såväl egna deltagare som eventuella gäster/besökare och i förekommande fall publik ej kommer till skada. Ägaren kan oavsett detta avbryta Hyresgästens verksamhet om det föreligger uppenbar risk för skador som här sagts.
• Hyresgästen ansvarar för att samtliga deltagare i arrangemanget får ta del av denna information.
• Hyresgästen är ansvarig och ersättningsskyldig för eventuella skador som uppkommer på anläggningen och material som ingår i hyran. Hyresgästen är skyldig att omedelbart meddela Ägaren vid uppkommen skada på anläggningen eller material.
• Hyresgästen ansvarar för att eventuella oljeläckage eller motsvarande saneras.
• Tidningen Bilsport förbehåller sig rätten att redaktionellt bevaka arrangemanget om inget annat avtals.
• Hyresgästen ska ovillkorligen till Ägaren anmäla alla incidenter som inträffar under arrangemanget.
• I hyran ingår tillgång till tidtagningsutrustning samt ett materialsläp med utrustning för första hjälpen, brandsläckare och saneringsmaterial
• Hyresgästen är ansvarig för att anläggningen efter hyrestidens slut lämnas städad och iordningställd. Om detta inte är gjort har Ägaren rätt i att efterhand debitera Hyresgästen de kostnader som uppstår för städning och iordningställande.
• Ljudmätning kommer att ske under hela dagen och fordon som överskrider nivån 95 dbA kommer att avisas från banan.

Miljöansvar
Verksamheten på Emmaboda flygbana är klassad enl. bilaga med kod 92:30 i förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd i miljöbalken. Verksamheten har anmälningsplikt till Bygg- och miljönämnden i Emmaboda kommun. Tillsynsmyndighet är Bygg- och miljönämnden i Emmaboda kommun. Verksamhetsbeskrivningen reglerar bl.a. när och under vilka tider verksamheten får bedrivas och hur mycket ljudemotion verksamheten får släppa ut. Till verksamhetsbeskrivningen är kopplat ett kontrollprogram för "egenkontroll" av miljö. D v s Ägaren - själv i första hand har skyldighet att kontrollera att verksamheten bedrivs enligt verksamhetsbeskrivningen. Försummelse av Ägaren att genomföra kontrollen och vidtaga åtgärder om verksamheten bryter eller riskerar att bryta mot tillståndet, innebär att tillsynsmyndigheten kan besluta om att lämna händelsen till åtalsprövning.

Tillåten ljudemotion Från verksamheten
Ljudnivån i de mätpunkter som finns i banans omgivning (vid boendefastigheter) får under normal daglig verksamhet inte överstiga 60 decibal.

Enligt tillsynsmyndighetens direktiv skall överskridande av tillåten bullernivå alltid leda till att verksamheten omedelbart stoppas. Om det finns risk för överskridande genom en viss verksamhet, skall denna inte tillåtas.

För att klara de krav som ställs på ägaren, görs ljudmätningar av fordonen statiskt och under körning på banan. Mätningen sker enligt av tillsynsmyndigheten uppsatt kontrollprogram.

HÖGSTA TILLÅTNA VÄRDE I KONTROLLPUNKT VID FÖRBIFART
Fast mätpunkt vid banan 95 decibel (dBA fast response). Överskridanden av förbifartsvärden medför omedelbart stopp för det eller de fordon som överskrider och körförbud intill dess att ljuddämpningen åtgärdats så att tillåtet värde kan hållas. Kan det/de överskridande fordonen ej omedelbart identifieras stoppas pågående verksamhet helt. Ägaren har enligt tillsynsmyndigheten oavvislig skyldighet att vidta dessa åtgärder. Ingen reducering av hyrkostnaden medges i fall då angivna ljudnivåer inte kan innehållas av Hyraren.

Före kl 08.00 och efter kl 18.00 råder, om inget annat sägs, depåtystnad. Depåtystnad innebär förbud mot varmkörning eller annat motorbuller.

Miljöfarligt avfall
Hyresgästen förbinder sig att från anläggningen avlägsna spillolja och annat miljöfarligt avfall. Detta gäller även däck, dunkar oljefat samt kemikaliekärl.

Flygverksamhet
Viss flygtrafik kan förekomma i form av enstaka start och landningar. Känd sådan verksamhet avtalas i förväg med Hyraren. Om flygtrafik som inte är känd i förväg blir aktuell, överenskommes om denna i varje enskilt fall. Om flygverksamheten då inkräktar på den pågående verksamheten ges tidskompensation i motsvarande omfattning
_____

Användarvisningsbild
Johansson
Legend
Inlägg: 1724
Blev medlem: fre okt 08, 2004 10:00 am
Namn: Linus Johansson
Kör: Sierra Cosworth RWD
Ort: Nybro
Medlemsnummer: 67

Inlägg av Johansson »

Anmälan!

1. Linus "Johansson"
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Användarvisningsbild
MalZon
Legend
Inlägg: 6554
Blev medlem: tis aug 17, 2004 10:00 am
Namn: Jonas Malm
Kör: Sierra Cosworth 4x4, Kuga TDCI, P100, Taunus GXL
Ort: Växjö
Medlemsnummer: 79
Kontakt:

Inlägg av MalZon »

1. Linus "Johansson"
2. Jonas "MalZon" Malm
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
FORD CLUB SWEDEN – Styrelseledamot - Moderator

[ 60fot: 1,69s 201m: 7,04s - 168,80km 402m: 10,78s - 214,88km ]
[ Ford Sierra RS Cosworth 4x4 ]-[ @MalZonCossie - Bilpedanten.com ]

" Quote CossieRich: Ah yes. What i meant to say was - boost rules, but breaks things "

|oWe|
Nybörjare
Inlägg: 13
Blev medlem: tor aug 07, 2003 6:53 am
Namn: Tobias Gustavsson
Kör: Sierra Cosworth
Ort: Lessebo
Medlemsnummer: 40

Inlägg av |oWe| »

1. Linus "Johansson"
2. Jonas "MalZon" Malm
3. Tobias "|oWe|" Gustavsson
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Användarvisningsbild
farsan
Legend
Inlägg: 4468
Blev medlem: tis aug 19, 2003 7:02 am
Namn: Andreas Schönemann
Kör: brandbil
Ort: Hunnebostrand
Medlemsnummer: 4

Inlägg av farsan »

Fyfan grabbar o tjejer!

Varför anordna "Guldträffar" enbart för klubbens medlemmar när intresset är så lågt?
*Klanledare*

FIXIT Transmission
Hydraulic optimering
Vikens Maskin
Ma Composit & Plexiglas AB]
P-racing dash

Tsaren
Erfaren
Inlägg: 47
Blev medlem: ons sep 10, 2003 9:15 pm
Namn: Kalle Diesner
Kör: Sierra Cosworth
Ort: Lessebo
Medlemsnummer: 38

Inlägg av Tsaren »

1. Linus "Johansson"
2. Jonas "MalZon" Malm
3. Tobias "|oWe|" Gustavsson
4. Kalle "Tsaren" Diesner
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Användarvisningsbild
cossiepatrick
Legend
Inlägg: 2341
Blev medlem: tor apr 08, 2004 1:27 pm
Namn: Patrick T
Kör: Cosworth
Ort: Norrtälje
Medlemsnummer: 109

Inlägg av cossiepatrick »

Detta låter intressant, får lov å återkomma ang detta
FORD CLUB SWEDEN – Moderator.

Användarvisningsbild
Fredin
Legend
Inlägg: 2128
Blev medlem: mån aug 11, 2003 10:00 am
Namn: Daniel Fredin
Kör: Otroligt snabbt
Ort: Hjo
Medlemsnummer: 59

Inlägg av Fredin »

1. Linus "Johansson"
2. Jonas "MalZon" Malm
3. Tobias "|oWe|" Gustavsson
4. Kalle "Tsaren" Diesner
5. Fredin
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Yes nu jäklar
4x4 Cossie -90 Time Attack
Emmaboda Superstage: 1.17.71
Kinnekulle: 54.51

*070-449 2884*

Användarvisningsbild
Johansson
Legend
Inlägg: 1724
Blev medlem: fre okt 08, 2004 10:00 am
Namn: Linus Johansson
Kör: Sierra Cosworth RWD
Ort: Nybro
Medlemsnummer: 67

Inlägg av Johansson »

Vill man prova SS så blir det inte billigare, sök gärna på rejsa och kolla vad det brukar kosta.
FORD CLUB SWEDEN

Användarvisningsbild
Johansson
Legend
Inlägg: 1724
Blev medlem: fre okt 08, 2004 10:00 am
Namn: Linus Johansson
Kör: Sierra Cosworth RWD
Ort: Nybro
Medlemsnummer: 67

Inlägg av Johansson »

Medlemmar som kör annat märke än Ford är också välkomna, samma regler gäller för dessa fordon.

Mvh Linus

Användarvisningsbild
davve d
Legend
Inlägg: 3948
Blev medlem: fre sep 14, 2007 7:54 pm
Namn: David W
Kör: Fiesta 16V Sport -00 Mondeo iAWD -16 Focus RS Edition -18
Ort: Norrtälje
Medlemsnummer: 17

Inlägg av davve d »

1. Linus "Johansson"
2. Jonas "MalZon" Malm
3. Tobias "|oWe|" Gustavsson
4. Kalle "Tsaren" Diesner
5. Fredin
6. David "davve d"
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
FORD CLUB SWEDEN - Kassör & Medlemsansvarig - MHRF-Besiktningsman.

Ford Focus RS Edition 2018
Ford Fiesta 16V Sport Zetec S 2000

Användarvisningsbild
Nemesis_se
Legend
Inlägg: 1676
Blev medlem: tis maj 25, 2010 6:13 am
Namn: Peter Olesen
Kör: Ford / Mazda - Aggressive Ecodriving
Ort: Skepplanda
Medlemsnummer: 188

Inlägg av Nemesis_se »

1. Linus "Johansson"
2. Jonas "MalZon" Malm
3. Tobias "|oWe|" Gustavsson
4. Kalle "Tsaren" Diesner
5. Fredin
6. David "davve d"
7. Peter "Nemesis_se" Olesen
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Snart 60 och leker fortfarande med bilar...
Tack till: Wincent på Rydéns Bil [Mekonomen], Grönnäs

Track-day: Ford Focus 2.0 Ghia -05 Sedan (DB3)
Vinterbil: Ford Focus 2.0 Ghia -05 5D (DA3)
Frugans: Ford Focus 1.0T -14 5D (DYB)
Sommarbil: Mazda MX-5 Club Sport -17 (ND)

Användarvisningsbild
Johansson
Legend
Inlägg: 1724
Blev medlem: fre okt 08, 2004 10:00 am
Namn: Linus Johansson
Kör: Sierra Cosworth RWD
Ort: Nybro
Medlemsnummer: 67

Inlägg av Johansson »

En vecka kvar nu! Lite fler namn på listan hade varit roligt. Varför så lågt intresse? Bilen sönder?, upptagen med annat?.
FORD CLUB SWEDEN

Användarvisningsbild
MalZon
Legend
Inlägg: 6554
Blev medlem: tis aug 17, 2004 10:00 am
Namn: Jonas Malm
Kör: Sierra Cosworth 4x4, Kuga TDCI, P100, Taunus GXL
Ort: Växjö
Medlemsnummer: 79
Kontakt:

Inlägg av MalZon »

Tror de flesta inte vågar komma och pröva på, tyvärr.

Kan tala för mig själv iaf. Jag kör inte det minsta för att leta tid eller liknande, jag är där för att testa mig själv med bilen. Ska även hänga på R-däcken och se hur det är att köra med sådana. Just for fun! :)
Alltid kul att språkas med likasinnade och andras bilar.

Mvh Jonas
FORD CLUB SWEDEN – Styrelseledamot - Moderator

[ 60fot: 1,69s 201m: 7,04s - 168,80km 402m: 10,78s - 214,88km ]
[ Ford Sierra RS Cosworth 4x4 ]-[ @MalZonCossie - Bilpedanten.com ]

" Quote CossieRich: Ah yes. What i meant to say was - boost rules, but breaks things "

Användarvisningsbild
Johansson
Legend
Inlägg: 1724
Blev medlem: fre okt 08, 2004 10:00 am
Namn: Linus Johansson
Kör: Sierra Cosworth RWD
Ort: Nybro
Medlemsnummer: 67

Inlägg av Johansson »

Så kanske det är. Klart du ska prova r-däck, när du ser att tiderna börjar gå neråt kan jag lova att du börjar jaga😉😉.
FORD CLUB SWEDEN

Skriv svar